Blog

  • Kimon
  • Kimon Nieuws
  • Vakantiegeld actie: Zonder (brandstof voor) een motorfiets, beginnen we niets.
Marianne van Helden

Vakantiegeld actie: Zonder (brandstof voor) een motorfiets, beginnen we niets.

Hierbij willen wij graag uw en jouw aandacht vragen voor onze jaarlijkse vakantiegeld actie.

Om de kinderen in de meer afgelegen gebieden in Guinee-Bissau met het Evangelie te bereiken, willen we graag 2 motorfietsen aanschaffen en hebben we brandstof nodig, waarbij ook daar de brandstofprijzen de afgelopen maanden fors zijn gestegen.

Voor de aanschaf van de 2 motorfietsen hebben we in totaal € 2.500 nodig en voor de benzine € 2.400 (namelijk 2.000 liter á € 1,20).

Vakantiegeld binnen? Laat een kind in Guinee-Bissau meedelen:

  • Sponsor € 12 voor 10 liter benzine.
  • Sponsor € 30 voor 25 liter benzine (genoeg voor één motor voor één maand).
  • Sponsor € 50 of € 100 voor de aankoop van een motorfiets.

Helpt u door middel van uw gift mee, voor het evangelie in Guinee?

Doneer op NL47 INGB 0006 8492 17 t.n.v. Stichting Kimon onder vermelding van ‘motoren Jedidja’

Gebruik onderstaande QR code, of klik hier:

Ieder bedrag van harte welkom!Stichting Kimon

  • Laan van Westenenk 12, 7336 AZ Apeldoorn
  • 085 0407610
  • info@kimon.nl

IBAN

IBAN: NL70 RABO 0157 5187 44
KVK: 4102 4606

ANBI Status

Stichting Kimon is door de Belastingdienst aangewezen als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Dit houdt in dat uw giften aan Stichting Kimon zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Een gift is fiscaal aftrekbaar. Het voordeel van schenken aan ANBI’s is dat de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek gebracht kan worden op het belastbaar inkomen.

Download:
Overeenkomst periodieke gift
Advertentiekaart (bedrijven)

Openingstijden

Zondag Gesloten
Maandag 08:30–17:00
Dinsdag 08:30–17:00
Woensdag 08:30–17:00
Donderdag 08:30–17:00
Vrijdag Gesloten
Zaterdag Gesloten