Azië

Mark en Anne-Marie Bak, Thailand
5 Donors
26%
  • € 2.650,00 Gedoneerd
  • € 10.000,00 Doelstelling
Onze hoofdtaak is het begeleiden en ondersteunen van nieuwe zendelingen. Kinderwerk blijft een belangrijk onderdeel, daar waar mogelijk zullen we kinderwerk ondersteunen en stimuleren.
Zendingskinderen in uniform
1 Donors
19%
  • € 1.922,80 Gedoneerd
  • € 10.000,00 Doelstelling
Bangladesh is berucht om de halfjaarlijkse overstromingen, maar ook om de grote armoed en het schrijnende kinderarbeid.

Stichting Kimon

  • Laan van Westenenk 12, 7336 AZ Apeldoorn
  • 085 0407610
  • info@kimon.nl

IBAN: NL70RABO 0157 5187 44

ANBI Status

Stichting Kimon is door de Belastingdienst aangewezen als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Dit houdt in dat uw giften aan Stichting Kimon zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Een gift is fiscaal aftrekbaar. Het voordeel van schenken aan ANBI’s is dat de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek gebracht kan worden op het belastbaar inkomen.