Zuid Amerika

Suriname 5
8 Donors
54%
  • € 5.484,32 Gedoneerd
  • € 10.000,00 Doelstelling
In de binnenlanden van Suriname wonen de Indianen. De jongeren uit dit gebied gaan op 11 jarige leeftijd naar het internaat in Maripasoula (Frans-Guyana) om hier onderwijs te ontvangen. Omdat er geen begeleiding is voor deze jongeren op het internaat zijn de verleidingen en gevaren groot. Jongens, die op school grote moeite hebben met het halen van goede cijfers, zien leeftijdsgenoten snel geld verdienen en dus status verwerven door drugshandel of het illegaal zoeken naar goud.

Stichting Kimon

  • Laan van Westenenk 12, 7336 AZ Apeldoorn
  • 085 0407610
  • info@kimon.nl

IBAN: NL70RABO 0157 5187 44

ANBI Status

Stichting Kimon is door de Belastingdienst aangewezen als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Dit houdt in dat uw giften aan Stichting Kimon zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Een gift is fiscaal aftrekbaar. Het voordeel van schenken aan ANBI’s is dat de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek gebracht kan worden op het belastbaar inkomen.