Doneren

Doneren

  • € 4.458,12 Gedoneerd
  • € 10.000,00 Doelstelling
  • 47 Donateurs
44.58% opgehaald

Over de campagne

U overweegt een gift te geven? Daar zijn we erg blij mee. Zo kan het werk van Kimon doorgaan!

Stichting Kimon

  • Laan van Westenenk 12, 7336 AZ Apeldoorn
  • 085 0407610
  • info@kimon.nl

IBAN: NL70RABO 0157 5187 44

ANBI Status

Stichting Kimon is door de Belastingdienst aangewezen als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Dit houdt in dat uw giften aan Stichting Kimon zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Een gift is fiscaal aftrekbaar. Het voordeel van schenken aan ANBI’s is dat de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek gebracht kan worden op het belastbaar inkomen.