Doneren

Doneren

  • € 2.700,12 Gedoneerd
  • € 10.000,00 Doelstelling
  • 35 Donateurs
27.00% opgehaald

Over de campagne

U overweegt een gift te geven? Daar zijn we erg blij mee. Zo kan het werk van Kimon doorgaan!

Stichting Kimon

  • Laan van Westenenk 12, 7336 AZ Apeldoorn
  • 085 0407610
  • info@kimon.nl

ANBI Status

Stichting Kimon is door de Belastingdienst aangewezen als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Dit houdt in dat uw giften aan Stichting Kimon zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Een gift is fiscaal aftrekbaar. Het voordeel van schenken aan ANBI’s is dat de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek gebracht kan worden op het belastbaar inkomen.