Familie Blok

Onsuccesvol
Familie Blok

Familie Blok

  • € 92.596,65 Gedoneerd
  • € 190.000,00 Doelstelling
  • 71 Donateurs
48.74% opgehaald

Over de campagne

Over de missie
Wij zijn Jos en Jolena Blok, sinds 2013 gelukkig getrouwd en gezegend met twee kinderen: Jannafien (2016) en Jan-Onno (2017). We wonen in ’s-Gravenpolder.

Sinds april 2020 zijn we benoemd als veldwerkers voor stichting Kimon. Samen hopen we uitvoering te geven aan de visie en missie met het uiteindelijke doel: wijs kinderen de Weg, het evangelie aan kinderen in Guinee-Bissau.

Achtergrond
Jos heeft de opleiding bouwkunde aan TU Eindhoven gevolgd en is de laatste jaren werkzaam als brandveiligheidsadviseur. Vanaf zijn opleiding en de laatste jaren hield hem steeds meer de vraag bezig: ‘Is dit het nu? Carrière maken, meer geld verdienen, leven voor luxe terwijl intussen mensen tekort hebben aan primaire levensbehoeften en het evangelie missen. Maar hoe kan ik met mijn opleiding, ervaring en talenten daarin iets betekenen?’ Jolena heeft de Pabo en HBO pedagogiek gevolgd. Daarna ben ik een aantal jaren werkzaam geweest in het onderwijs en de laatste jaren, naast hoofdzakelijk de zorg voor onze kinderen, werkzaam als ambulant hulpverlener in de opvoedingsondersteuning. Voor mijn afstudeerproject op de Pabo ben ik vijf weken naar de binnenlanden van Gambia geweest. Daar heb ik samen gewerkt met de lokale bevolking. Waarbij een verlangen is gegroeid en gebleven om in Afrika dienstbaar te mogen zijn.

Zoektocht
‘Neem ons leven laat het Heer, toegewijd zijn aan Uw eer.’ Hoe kunnen we onze gekregen talenten, kwaliteiten en ervaringen inzetten tot Zijn eer en ten dienste van onze naaste? Het was een zoektocht, die we samen biddend gingen, naar de weg die de Heere voor ons heeft. Waar andere deuren dichtgingen, werd er een deur naar Guinee-Bissau voor ons geopend. De bezwaren die we in ons hart nog hadden, werden ons uit handen genomen en onze harten ingewonnen voor dit werk. We ervaren hierin de leiding van de Heere en de roep om onze gekregen talenten in Buba te gaan gebruiken.

Project Jedidja
In Guinee-Bissau zijn Gerda Klaver en Marianne van Helden sinds 2003 werkzaam. Sinds 2012 in Buba op het gebied van hulp aan gehandicapte kinderen en het coördineren en geven van trainingen kinderevangelisatie. Het werk groeit hen echter boven het hoofd mede doordat ze neventaken moeten oppakken.

Onze taak
Onze taak zal zijn om hun werk daar te ondersteunen. Jos zal dit doen door middel van het genereren/verder ontwikkelen van lokale inkomstenbronnen voor het project Jedidja. Hierdoor komen volwassenen en kinderen in aanraking met het evangelie en daarnaast worden er werkzaamheden gecreëerd voor kinderen met een beperking. Er is bijvoorbeeld momenteel al een reproshop op het terrein van Jedidja waar onder andere de politie komt kopiëren en zo in aanraking komt met het evangelie. Daarnaast wordt er geëxperimenteerd rondom het fokken van kippen en het telen en verbouwen van (nieuwe) gewassen. Naast het ontwikkelen van nieuwe inkomstenbronnen zijn dit initiatieven die verder ontwikkeld en uitgebouwd kunnen worden. Jolena zal zich richten op het thuisonderwijs van onze kinderen. Daarnaast liggen er taken op het gebied van kinderevangelisatie, opvoedingsondersteuning en onderwijs. Zo is er vanuit de basisschool behoefte aan coaching op het gebied van onderwijs voor kinderen met een beperking en coaching op het gebied van kinderen met gedragsproblematiek.

Warm hart
Dit werk kunnen we niet alleen!.. We hopen dat u/jij dit werk wat we mogen gaan doen in Buba een warm hart wil toe dragen op financieel gebied en vooral ook in het gebed! Neem voor meer informatie gerust contact op met Kimon Nederland.

Jos en Jolena hebben hun eigen website,  www.josenjolena.nl, waar ze o.a. acties aankondigen.

Doneren via de doneer knop kost € 0,35 per transactie. Uw bijdrage overmaken via onderstaand bankrekeningnummer is kosteloos.

IBAN: NL70 RABO 0157 5187 44, ten name van: Stichting Kimon
Vergeet niet om bij een bankoverschrijving de naam van de veldwerker te vermelden. (Familie Blok)

Bankoverschrijvingen zijn niet direct zichtbaar in de bovenstaande thermometer, maar worden periodiek toegevoegd.

Stichting Kimon

  • Laan van Westenenk 12, 7336 AZ Apeldoorn
  • 085 0407610
  • info@kimon.nl

IBAN: NL70 RABO 0157 5187 44

ANBI Status

Stichting Kimon is door de Belastingdienst aangewezen als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Dit houdt in dat uw giften aan Stichting Kimon zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Een gift is fiscaal aftrekbaar. Het voordeel van schenken aan ANBI’s is dat de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek gebracht kan worden op het belastbaar inkomen.

Download:
Overeenkomst periodieke gift