Familie Kruijt | <span style="font-size: 18px;font-weight: normal;"> Kenia, Eldoret</span>

  • Kimon
  • Familie Kruijt | <span style="font-size: 18px;font-weight: normal;"> Kenia, Eldoret</span>
Familie Kruijt

Familie Kruijt | Kenia, Eldoret

  • € 355,00 Gedoneerd
  • € 328.404,00 Doelstelling
  • 5 Donateurs
0.11% opgehaald

Over de campagne

‘Schep vreugde in de Heere, dan zal Hij u geven wat uw hart verlangt. Vertrouw uw weg aan de Heere toe en vertrouw op Hem, Hij zal het doen.’
Psalm 37: 4,5 (HSV)

Voorstellen
Wij zijn Rico en Anita Kruijt met onze kinderen Micha (2013), Yara (2018) en Luca (2020). Al sinds 2010 heeft Kenia ons hart. Voor lange tijd was het ons verlangen om ‘iets’ voor Gods Koninkrijk te doen. Van februari 2019 tot december 2019 zijn we werkzaam geweest in een kindertehuis in Eldoret. Nu willen we ons graag voor langere tijd inzetten voor de kinderen die we mogen opvangen. Ook kunnen we dan meer betekenen voor de community.

Hoe het begon
Ons verhaal start bij het Happy Rock Center (HRC), een christelijk kindertehuis in Kenia. In 2005 startte de Nederlandse Nel Wanjala-Bloemheuvel dit tehuis met haar Keniaanse man. Inmiddels hebben zij zo’n 55 kinderen in het HRC gehad en momenteel biedt het tehuis aan 30 kinderen vaste zorg. In 2009 trouwde de zus van Rico in Kenia met een Keniaan. Rico vertrok met zijn familie een paar weken naar Kenia om daarbij te zijn. In 2010 besloot Anita om voor haar laatste studiepunten vrijwilligerswerk te gaan doen in Kenia. Zo leerden wij elkaar kennen en verloofden wij ons in Kenia.

Het Happy Rock Center
Sinds 2011 zijn wij actief bij het HRC betrokken. In 2012 hebben we weer een bezoek aan het kindertehuis gebracht. In de periode daarna zijn we vooral in Nederland aan de slag gegaan als fundraisers voor dit project, maar we hadden sterk het gevoel dat er in Kenia werk voor ons lag te wachten. Na nogmaals een bezoek aan het HRC in 2017 werd dat gevoel versterkt en gingen we biddend op zoek naar wat precies onze roeping was. Intussen werd Anita bestuurslid van het HRC Nederland. Eind 2017 besloten de Wanjala’s (de oprichters) tijdelijk terug te gaan naar Nederland en zochten zij mensen die voor een kortere periode hun werk in Kenia wilden overnemen. Ze vroegen ons om daarvoor te bidden, maar voor ons viel direct alles op z’n plek; dít was waar God ons voor geroepen had!

Eldoret 2019
In 2019 hebben we een klein jaar met onze oudste twee kinderen in Eldoret gewoond en hebben we veel opgetrokken met de medewerkers van het HRC, voornamelijk om te leren hoe de cultuur werkt op de besluitvormingen binnen het HRC. Daarnaast hebben we pleegzorg uitgerold die inmiddels is gerealiseerd. De kinderen wonen nu in vier pleeggezinnen, in een echte gezinssetting. In 2019 raakten wij in verwachting van onze derde. Aan het einde van dat jaar keerden wij terug naar Nederland met het idee dat we in augustus 2020 terug naar Kenia zouden gaan. Toen brak echter de coronapandemie uit wat ervoor heeft gezorgd dat onze plannen om terug te keren lang zijn geparkeerd.

Nu de oprichtster van HRC, Nel Wanjala, is overleden en haar man heeft besloten bij de kinderen in Nederland te blijven, is de tijdelijke periode voor nieuwe werkers in Kenia een periode voor onbepaalde tijd geworden. Het is onze planning om met de wil van de Heere in eerste instantie voor vier jaar naar Kenia te gaan.

Ik hef mijn ogen op naar de bergen, waar komt mijn hulp vandaan? Ik hef mijn ogen op naar U Heer, Die mij bij zal staan. Mijn hulp is van U Heer, Die alles heeft gemaakt, U zult voorkomen dat ik wankel of val. U bent mijn Beschermer Die over mij waakt, Die niet sluimeren of slapen zal.’ Naar Psalm 121

Samenwerking met stichting Kimon
Anita zit nog steeds in het bestuur en omdat het HRC maar zo’n kleine stichting is en het moeilijk is om onze dromen te realiseren, zijn we op zoek gegaan naar samenwerking met een organisatie die ons zou kunnen ondersteunen. Deze hebben we gevonden in stichting Kimon. Samen gaan we nu weer op weg naar een nieuwe periode van werken in Kenia. Intussen is er een nieuw stuk grond gekocht, waarop we graag een hoofdkantoor met crisisopvang willen bouwen en een boerderij waarmee we willen proberen het HRC meer zelfvoorzienend te maken. Ook kan hiermee een leeromgeving voor kinderen en werk voor mensen uit de omgeving gecreëerd worden. Binnen het HRC is in ieder geval één kind dat verstandelijk beperkt is en later begeleid zal moeten wonen. Daar willen we ook graag wat in betekenen.

Meebidden
Het gebed is de belangrijkste vorm van deelnemen aan het werk in Eldoret. We verlangen te bouwen aan het Koninkrijk van God. Maar dat is Zijn werk, niet dat van ons, alhoewel wij wel daarin door Hem gebruikt worden. Zoals iemand zei: ‘Grondig, duurzaam zendingswerk wordt verricht op onze knieën.’ Christenen thuis kunnen even veel doen voor het zendingswerk als zij die op het veld zijn. We kunnen allerlei mooie dingen doen en oprichten, maar zonder de zegen die God geeft zal het van weinig betekenis zijn. We willen u daarom oproepen voor ons te bidden.

‘There is power in prayer. When people work, they work. But when people pray, God works.’

Meegeven
Tegelijk zijn we ook financieel afhankelijk van mensen zoals u, die ook iets voor het zendingswerk willen betekenen, maar dan op een andere manier. Het is een grote uitdaging om voor ten minste vier jaar budget bij elkaar te krijgen, maar in geloof gaan we die uitdaging aan!

‘Laat ieder doen zoals hij in zijn hart voorgenomen heeft, niet met tegenzin of uit dwang, want God heeft een blijmoedige gever lief.’
2 Korinthe 9:7 (HSV)

Mocht u zich al lezend geroepen voelen dit project financieel met ons mee te dragen, doneer dan via onderstaande mogelijkheden.

Doneren via de doneer knop kost € 0,35 per transactie. Uw bijdrage overmaken via onderstaand bankrekeningnummer is kosteloos.

IBAN: NL70 RABO 0157 5187 44, ten name van: Stichting Kimon
Vergeet niet om bij een bankoverschrijving de naam van de veldwerker te vermelden. (Familie Kruijt)

Bankoverschrijvingen zijn niet direct zichtbaar in de bovenstaande thermometer, maar worden periodiek toegevoegd.

Stichting Kimon

  • Laan van Westenenk 12, 7336 AZ Apeldoorn
  • 085 0407610
  • info@kimon.nl

IBAN

IBAN: NL70 RABO 0157 5187 44
KVK: 4102 4606

ANBI Status

Stichting Kimon is door de Belastingdienst aangewezen als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Dit houdt in dat uw giften aan Stichting Kimon zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Een gift is fiscaal aftrekbaar. Het voordeel van schenken aan ANBI’s is dat de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek gebracht kan worden op het belastbaar inkomen.

Download:
Overeenkomst periodieke gift
Advertentiekaart (bedrijven)

Openingstijden

Zondag Gesloten
Maandag 08:30–17:00
Dinsdag 08:30–17:00
Woensdag 08:30–17:00
Donderdag 08:30–17:00
Vrijdag Gesloten
Zaterdag Gesloten