Janine Hertgers | <span style="font-size: 18px;font-weight: normal;">Zuid-Afrika, Durbanville Childrens Home</span>

 • Kimon
 • Janine Hertgers | <span style="font-size: 18px;font-weight: normal;">Zuid-Afrika, Durbanville Childrens Home</span>
Janine Hertgers

Janine Hertgers | Zuid-Afrika, Durbanville Childrens Home

 • € 86.435,80 Gedoneerd
 • € 94.081,00 Doelstelling
 • 2 Donateurs
91.87% opgehaald

Over de campagne

Voetstappen in Zuid-Afrika
“Gods woord en Zijn liefde brengen bij de kinderen, dat is mijn missie!”

Voorstellen
Mijn naam is Janine Hertgers. Ik ben geboren in Epe, maar heb de laatste jaren in Apeldoorn gewoond. Na mijn opleiding tot pedagogisch medewerker Jeugdzorg ben ik voor het eerst in aanraking gekomen met Zuid-Afrika. Ik heb daar zes maanden vrijwilligerswerk gedaan in een kindertehuis. In deze periode is mijn liefde voor dit land, de cultuur, de mensen, maar vooral voor de kinderen gegroeid.

Twee gezichten
In 2017 mocht ik terugkeren naar dit prachtige land met twee gezichten, waar arm en rijk dicht naast elkaar leven en waar de verschillen zo zichtbaar zijn. Ik heb toen twee jaar vrijwilligerswerk mogen doen in een kindertehuis net onder Kaapstad. Overdag deed ik daar de peuter-/kleuterschool. Daarnaast gaf ik kinderbijbelclub in het kindertehuis zelf, maar ook in de omliggende krottenwijken (townships). Ik heb hen mogen vertellen over de liefde en trouw van onze Heere Jezus, iets wat voor deze kinderen zo’n hoop geeft. Een hoop voor hun onzekere toekomst!

De weg naar Durbanville
Toen ik in 2019 terug kwam uit Zuid-Afrika, ben ik mij weer in Nederland gaan settelen. Ik zocht een baan en ben vrij snel ook weer op mijzelf gaan wonen. Ik vond het fijn om familie en vrienden weer te zien en was blij met de vrijheid die ik in Nederland heb. Ik kon weer fietsen naar de winkels, met de ramen open rijden of een stukje lopen in de buurt, dingen die in Zuid-Afrika niet normaal zijn. Daar ga je nooit de poort uit zonder de auto en doe je altijd je ramen dicht en de deuren op slot. Een stukje wandelen langs het strand kan alleen met z’n tweeën en het liefst met een man. Maar ondanks dat was ik van Zuid-Afrika gaan houden; vooral van de kinderen van dit land, die de toekomst zijn.

Nadat ik door het debriefing traject was gegaan (dit is een traject waarbij je weer leert integreren in Nederland en dingen die je in Afrika hebt meegemaakt een plekje leert geven), kwam het verlangen om zendingswerk te mogen doen. Biddend ben ik toen op zoek gegaan naar Zijn wil in mijn leven. Eind 2020 ben ik via een vacature in aanraking gekomen met stichting Kimon. Na verschillende gesprekken ben ik in februari aangenomen als veldwerker. De maanden daarna zijn we samen op zoek gegaan naar een geschikte plek. Die hebben we gevonden in Durbanville.

Ga dan heen…
De Heere leidde mijn weg terug naar dit land dat zo aan mijn hart ligt. Ik mag ervaren en geloven dat de Heere mij heeft geroepen om Zijn liefde en Woord te verspreiden onder de kinderen van Zuid-Afrika. Dat is tenslotte ook Zijn eigen opdracht: ‘Gaat dan henen, onderwijst al de volken…’ (Matth. 28:19), een tekst die mij de afgelopen tijd erg aansprak. Hij belooft daarna ook: ‘En ziet, Ik ben met ulieden al de dagen tot de voleinding der wereld.’ (Matth. 28:20).

Durbanville Children’s Home
In mei 2022 hoop ik uitgezonden te worden naar Durbanville, Zuid-Afrika en in het Durbanville Children’s Home te gaan werken. Dit is een kindertehuis ten oosten van Kaapstad waar ongeveer 150 kinderen tussen de 2 en 18 jaar wonen. Deze kinderen zijn uit huis geplaatst door de regering. Dit kan om verschillende redenen geweest zijn. De kinderen zijn ernstig getraumatiseerd door kindermishandeling, verwaarlozing en misbruik. Daarnaast hebben veel kinderen een grote achterstand door het foetaal alcoholsyndroom. Het kindertehuis helpt de kinderen op weg naar hun toekomst. Ze kunnen naar school, krijgen alle zorg en liefde die ze nodig hebben en het belangrijkste: er wordt verteld over de liefde en trouw van onze Heere Jezus Christus.

Missie
De komende jaren ga ik mij inzetten voor de kinderen in Durbanville en de omliggende townships. Het kindertehuis in Durbanville wordt mijn basis. Van daaruit zal ik betrokken zijn bij verschillende projecten, onder andere in de plaatselijke kerk. Mijn missie omvat het volgende:

 • Tienerbijbelclub voor meisjes
 • Christelijke muzieklessen
 • Contactpersoon tussen kerk en kindertehuis
 • Bijbelclub in de townships
 • Betrokken zijn bij kinderprojecten van de kerk

Naast deze taken zal ik ook betrokken zijn bij het dagelijkse reilen en zeilen in het kindertehuis. Deze kinderen missen de warmte van een gezin. Samen met mijn collega’s zal ik er alles aan doen om deze kinderen een warm thuis te geven.

All children have wings.
We teach them to fly.

Doneren via de doneer knop kost € 0,35 per transactie. Uw bijdrage overmaken via onderstaand bankrekeningnummer is kosteloos.

IBAN: NL70 RABO 0157 5187 44, ten name van: Stichting Kimon
Vergeet niet om bij een bankoverschrijving de naam van de veldwerker te vermelden. (Janine Hertgers)

Bankoverschrijvingen zijn niet direct zichtbaar in de bovenstaande thermometer, maar worden periodiek toegevoegd.

Stichting Kimon

 • Laan van Westenenk 12, 7336 AZ Apeldoorn
 • 085 0407610
 • info@kimon.nl

IBAN

IBAN: NL70 RABO 0157 5187 44
KVK: 4102 4606

ANBI Status

Stichting Kimon is door de Belastingdienst aangewezen als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Dit houdt in dat uw giften aan Stichting Kimon zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Een gift is fiscaal aftrekbaar. Het voordeel van schenken aan ANBI’s is dat de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek gebracht kan worden op het belastbaar inkomen.

Download:
Overeenkomst periodieke gift
Advertentiekaart (bedrijven)

Openingstijden

Zondag Gesloten
Maandag 08:30–17:00
Dinsdag 08:30–17:00
Woensdag 08:30–17:00
Donderdag 08:30–17:00
Vrijdag Gesloten
Zaterdag Gesloten