Mirjam Sturm | <span style="font-size: 18px;font-weight: normal;"> Madagaskar, Hosanna</span>

  • Kimon
  • Mirjam Sturm | <span style="font-size: 18px;font-weight: normal;"> Madagaskar, Hosanna</span>
Mirjam Sturm

Mirjam Sturm | Madagaskar, Hosanna

  • € 3.743,35 Gedoneerd
  • € 3.800,00 Doelstelling
  • 34 Donateurs
98.51% opgehaald

Over de campagne

Voorstellen
Mijn naam is Mirjam Sturm en in 2000 ben ik geboren in Aagtekerke. In augustus 2021 ben ik afgestudeerd aan de pabo. Voor mij stond al heel lang vast: ik doe een studie, maar daarna ga ik naar het buitenland. En die wens is uitgekomen! Na mijn studie heb ik eerst drie maanden les gegeven in Kenia en vervolgens vier maanden door Azië gereisd. In september 2022 hoop ik met de familie Van Holst mee te gaan naar Madagaskar, om daar hun kinderen een schooljaar lang onderwijs te geven.

De weg naar Madagaskar
Nadat ik op een school in Kenia had gewerkt, wist ik dat ik het daar niet bij wilde laten. Ik houd van een uitdaging en ben blij om ook via onderwijs in het buitenland een steentje bij te kunnen dragen. Ik geloof dat God mij mijn talenten heeft gegeven om daar ook echt iets mee te doen. Daarom zie ik het als mijn taak om dit schooljaar onderwijs te geven aan Anna (2014), Nathan (2015) en Daniël (2020) van Holst. Naast mijn werk als juf hoop ik Wouter en Sanne ook tot hulp te zijn bij het opstarten van het project ‘Hosanna’.

Het project
In 2013 is een groot complex gebouwd waar kinderen en tieners in nood opgevangen kunnen worden. De oprichter had er vertrouwen in dat er iemand zou komen die een project kon openen en beheren. Dit gebed is verhoord nu Wouter en Sanne in dit complex project ‘Hosanna’ zullen gaan opzetten. Er is in Madagaskar veel armoede, slechte toegang tot schoon drinkwater en veel tienermoederschap. Omdat tienermoeders vaak aan hun lot worden overgelaten, hoopt de familie van Holst dat er bij ‘Hosanna’ ook een vleugel geopend kan worden voor tienermoeders.

Doneren via de doneer knop kost € 0,35 per transactie. Uw bijdrage overmaken via onderstaand bankrekeningnummer is kosteloos.

IBAN: NL70 RABO 0157 5187 44, ten name van: Stichting Kimon
Vergeet niet om bij een bankoverschrijving de naam van de onderwijsvrijwilliger te vermelden (Mirjam Sturm).

Bankoverschrijvingen zijn niet direct zichtbaar in de bovenstaande thermometer, maar worden periodiek toegevoegd.

Stichting Kimon

  • Laan van Westenenk 12, 7336 AZ Apeldoorn
  • 085 0407610
  • info@kimon.nl

IBAN

IBAN: NL70 RABO 0157 5187 44
KVK: 4102 4606

ANBI Status

Stichting Kimon is door de Belastingdienst aangewezen als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Dit houdt in dat uw giften aan Stichting Kimon zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Een gift is fiscaal aftrekbaar. Het voordeel van schenken aan ANBI’s is dat de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek gebracht kan worden op het belastbaar inkomen.

Download:
Overeenkomst periodieke gift
Advertentiekaart (bedrijven)

Openingstijden

Zondag Gesloten
Maandag 08:30–17:00
Dinsdag 08:30–17:00
Woensdag 08:30–17:00
Donderdag 08:30–17:00
Vrijdag Gesloten
Zaterdag Gesloten