Peru

Peru

  • € 70,00 Gedoneerd
  • € 10.000,00 Doelstelling
  • 2 Donateurs
0.70% opgehaald

Over de campagne

Over dit project

In de Sacred Valley van Peru, hoog in het Andesgebergte, is het AndesMissionPeru project gevestigd. Dit project wordt geleid door veldwerkers Yojan en Karina Boza Valenzuela-Stijnen. Per week worden 60-80 kinderen bereikt met het ‘Levend brengend Evangelie’ van Gods genade voor zondaren.

Er worden KinderBijbelClub’s gehouden en daarnaast bieden zij persoonlijke hulp aan kinderen met een handicap uit de omgeving. Ze zoeken hen op en helpen met de juiste contacten om bijvoorbeeld naar een dagopvang te kunnen. Daarnaast proberen ze Gods

liefde te laten zien door een helpende hand te bieden hiervoor ontvangen een aantal van deze kinderen wekelijks Equitherapie op het project.

Iedere maand is er vrouwenmiddag in de lokale gemeente waar Karina bij helpt, vaak gaan er vrouwen uit de buurt van het projecthuis met haar mee. Ana Isabel, 12 jaar, vertelt dat ze tijdens de bijbellessen meer heeft geleerd hoe ze gered kan worden!

Ga hier naar de site van Andes misson Peru.

Yojan en Karina Boza Valenzuela-Stijnen
Yojan en Karina Boza Valenzuela-StijnenPeru

Andes Mission Peru

De meeste kinderen in Peru groeien op in een Katholieke omgeving waar het heidendom diep doorgedrongen is. De naam ‘Jezus’ op een taxi is niets meer dan een leeg omhulsel en kinderen weten niet beter dan dat het vereren van heiligen waarbij er rond het kruis met duivelse maskers gedanst wordt een ‘christelijk feest’ is… In de dorpen van de Andes waar armoede heerst en het leven van mannen en vrouwen iedere dag hetzelfde is, worden kinderen de dupe van ruzies in het gezin vaak veroorzaakt door alcoholmisbruik. Als tieners nemen ze al gauw allerlei slechte morele gewoonten over en beginnen hun leven in grote wanorde te leven. Het is ons verlangen om deze kinderen een warme plek aan te bieden waar ze zich thuis kunnen voelen, echt kind kunnen zijn en Gods liefde en genade persoonlijk zullen leren kennen zodat ze voor Hem zullen willen gaan leven.

Wij zijn Yojan uit Peru en Karina uit Nederland, getrouwd in 2011 en we wonen in Peru samen met ons dochtertje Gabriela. Yojan heeft gewerkt als onderwijzer op verschillende basis+middelbare scholen en als toeristenpolitie. Hij is officieel toeristengids en bied al jarenlang paardrijdtours aan voor toeristen en op die manier voorzien we (grotendeels) in ons eigen levensonderhoud. Karina is verpleegkundige (met tropen/ontwikkelingsopleiding) en heeft in NL als zzp’er in de terminale thuiszorg gewerkt en in veel landen een korte periode als vrijwilligster in verschillende settings.

Als veldwerkers vanuit onze lokale gemeente in Urubamba, Peru en uitgezonden door de lokale gemeente in NL in samenwerkingsverband met stichting Kimon zijn we werkzaam op het project AndesMissionPeru. We hebben dit project eind 2012 opgezet in de SacredValley van Peru, waar wij zelf ook wonen in het projecthuis in Paucarbamba. In Juli’13 hebben we na een vakantieBijbelclub op twee plaatsen een wekelijkse kinderBijbelclub opgezet. Deze “Schatzoekers” clubs draaien sinds 2016 op vijf verschillende plaatsen rond Urubamba en vooral in de armere wijken. Karina coördineert de clubs en geeft cursussen kinderevangelisatie in de lokale kerkelijke gemeente, maar ook op andere plaatsen in Peru. In totaal mogen we nu zo’n 100 kinderen per week bereiken met het Levenbrengende Evangelie.

Naast de KinderBijbelClub’s bieden we persoonlijke hulp aan kinderen met een handicap uit onze omgeving. Deze kinderen krijgen met behulp van onze paarden Equitherapie waarbij er op lichamelijk, mentaal, sociaal en emotioneel vlak gewerkt wordt.
Een keer per maand is er vrouwenmiddag in de lokale gemeente waar Karina bij helpt, vaak gaan er vrouwen uit de buurt van het projecthuis met haar mee. Ook organiseren we één keer per maand een video-evangelisatie avond in het projecthuis voor alle kennissen uit de buurt.

In alle activiteiten willen we – in samenwerking met mensen uit onze lokale kerkelijke gemeente – Gods liefde en genade doorgeven om zo kinderen en hun ouders bij de Heere Jezus te mogen brengen. Zo proberen we ze de nodige dingen mee te geven om hun (gezins)leven op een positieve manier te beïnvloeden en bovenal JezusChristus als hun Verlosser van zonde&straf te leren kennen en zijn Genade door het geloof aan te nemen.

Voor meer en uitgebreidere informatie & foto’s van de achterliggende jaren, zie onze website www.andesmissionperu.com

We vertrouwen op jullie gebed en steun!

In Christus Verbonden,
Yojan & Karina

 Hoofdstad Lima
 Taal Spaans (Quechua en Aymara zijn co-officieel in gebieden waar deze dominant zijn)
 Inwoners 30.147.935
 Oppervlakte 1.285.216 km²
 Levensverwachting 75 jaar
 Religie Rooms-katholiek 83%, Protestantisme 12%
 Kindersterfte  37/1.000
 HIV besmetting 12,4 %

Stichting Kimon

  • Laan van Westenenk 12, 7336 AZ Apeldoorn
  • 085 0407610
  • info@kimon.nl

ANBI Status

Stichting Kimon is door de Belastingdienst aangewezen als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Dit houdt in dat uw giften aan Stichting Kimon zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Een gift is fiscaal aftrekbaar. Het voordeel van schenken aan ANBI’s is dat de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek gebracht kan worden op het belastbaar inkomen.