Roemenië

Zendingswerker met kinderen

Roemenië

  • € 570,00 Gedoneerd
  • € 10.000,00 Doelstelling
  • 12 Donateurs
5.70% opgehaald

Over de campagne

Over dit project

Vanaf 2009 is Jantina Bucur – Mastenbroek werkzaam in Oltenia in Roemenië. Ze heeft daar en in naburige dorpen nieuwe kinderclubs opgestart. Daarnaast werkt ze in het dorp Gruia met kinderen die op school niet voldoende leren of onregelmatig naar school gaan. Deze kinderen zijn vaak ontwricht door een slechte thuissituatie. Ook worden er in de zomerperiode vakantiebijbelweken en tijdens de christelijke feestdagen speciale kinderevangelisaties georganiseerd. Dit is een mooie gelegenheid om kinderen heel basaal het Evangelie uit te leggen en hen beter te leren kennen.Al deze activiteiten hebben als hoofddoel om hen te helpen zich voor te bereiden op dé Toekomst, die eeuwig is.

Jantina Mastenbroek
Jantina MastenbroekRoemenië

Wat is het doel van God met mijn leven? Dat was een belangrijke vraag voor mij na een vrijwilligersjaar bij een toenmalige evangelisatie- en hulppost. Ik kon drie kanten op: terug naar Nederland, in Roemenië blijven of in een ander land God dienen. Maar mijn belangrijkste vraag was: waar wil God dat ik heen ga? 

Mijn naam is Jantina Bucur-Mastenbroek. Op 5 juni 1985 werd ik in Ouddorp geboren, waar ik ook ben opgegroeid. Na een Pabo-studie en een vrijwilligersjaar in Roemenië ben ik in 2009 uitgezonden door stichting Kimon en de Hersteld Hervormde gemeente te Ouddorp. Het doel is om zo veel mogelijk kinderen in het zuidwesten van Roemenië in aanraking te brengen met het Evangelie. In deze jaren dat ik in Roemenië ben is er veel veranderd: Ik spreek Roemeens, ik ken de cultuur veel beter en heb mijn leven in Roemenië opgebouwd. Ik ben getrouwd (in 2012) met mijn Roemeense man Eugen en we zijn door God gezegend met een zoon Jamel (2014) en twee dochters Eva en Eliza (2016). 

Het kinderevangelisatiewerk wordt ondersteund door mijn trouwe Hometeam Speranța (Hoop) en familie, vrienden en gemeenteleden die om ons heen staan. Daar ben ik erg dankbaar voor! 

In Roemenië is het merendeel van de bevolking Roemeens Orthodox. De traditie en de Bijbel zijn even belangrijk, zelfs als de tradities tegen de Bijbel ingaan. Er is veel onwetendheid. Des te meer reden om kinderen het Evangelie te vertellen. Om het kinderevangelisatiewerk in Roemenië mogelijk te maken werk ik samen met christenen uit de plaatselijke gemeenten. Wekelijks organiseer ik clubs voor kinderen en tieners. De kinderen horen de Bijbelverhalen, leren Bijbelteksten en –liedjes, ze leren hoe ze zich moeten gedragen, spelen spelletjes en knutselen met elkaar. Ook organiseer ik paas- en kerstevangelisaties, vakantiebijbelweken en andere activiteiten waarin kinderen in aanraking komen met het Evangelie.  

Toen Roxana naar de club kwam vertelde ze: ‚we gingen even naar het winkeltje en een man daar zei dat ik niet naar de kinderclub moest gaan. Maar ik kom wel, want hier leer ik over de Heere God’. 

Daarnaast zie ik het als mijn taak om andere leidinggevenden binnen het kinderwerk te motiveren en hen te helpen aan de juiste lesmaterialen. Om dit vorm te geven ben ik contactpersoon voor AMEC (Asociatia Misionara pentru Evanghelizarea Copiilor) van de internationale organisatie CEF (Child Evangelism Fellowship). 

Het is mijn gebed dat zoveel mogelijk kinderen in Mehedinți, een onderontwikkelde provincie, het Evangelie zullen horen en vergeving van zonden zullen ontvangen in Jezus Christus! 

 

 Hoofdstad Boekarest
 Taal Roemeens
 Inwoners 21.729.871
 Oppervlakte 238.391 km²
 Levensverwachting 78 jaar
 Religie Orthodox 70%, rooms-katholiek 6%
 Kindersterfte 10/1000
 HIV besmetting 0,1%

Stichting Kimon

  • Laan van Westenenk 12, 7336 AZ Apeldoorn
  • 085 0407610
  • info@kimon.nl

IBAN: NL70RABO 0157 5187 44

ANBI Status

Stichting Kimon is door de Belastingdienst aangewezen als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Dit houdt in dat uw giften aan Stichting Kimon zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Een gift is fiscaal aftrekbaar. Het voordeel van schenken aan ANBI’s is dat de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek gebracht kan worden op het belastbaar inkomen.