Suriname

Suriname

  • € 5.484,32 Gedoneerd
  • € 10.000,00 Doelstelling
  • 8 Donateurs
54.84% opgehaald

Over de campagne

Over de Missie

Ik hoop en bid dat mijn werkplek een ontmoetingsplaats voor de jeugd mag worden. Een plaats waar ik jongeren naast studiebegeleiding ook gezellige activiteiten  mag bieden. Een plaats waar ik met hen de Bijbel mag openen en bidden. Bidt u mee? Het is onze doelstelling vroegtijdige schoolverlating te stoppen en de verworven kennis van leerlingen in de kleine dorpen rondom Waja in te zetten.

Anneke Kempeneers, is 34 jaar was 13 jaar werkzaam in de gezondheidszorg en woonde in het Veluwse dorp Voorthuizen.

Na een periode van voorbereiding en toerusting is Anneke in juni 2019 naar Suriname vertrokken.  Ze heeft in Roemenië 3 maanden een cursus kinderevangelisatie van CEF/IKEG gevolgd en heeft vervolgens 3 maanden voor taalstudie in Frankrijk doorgebracht. In in augustus 2019 hoopt Anneke in  Maripasoula te gaan wonen.

Waarom mijn baan, huis, leven in Nederland opgeven?
In de loop van de jaren legde de Heere een verlangen in mijn hart te mogen werken in Zijn Koninkrijk. In 2015 maakte ik een kleine rondreis door Suriname en maakte zo kennis met verschillende zendingswerkers, projecten en organisaties. Ik leerde een zendingsechtpaar kennen. Zij waren werkzaam onder de Wajana-Indianen in de jungle. Zij nodigden mij uit. Zo leerde ik Gregory kennen. De kerkleiders uit het dorp vertelden dat veel jongeren hun schoolperiode in Maripasoula niet afmaken. Zij nemen vaak schimmige baantjes aan. Ouders zijn soms radeloos. “Wat moeten we doen? Ons  kind naar school in Maripasoula sturen met het risico hen kwijt te raken? Of thuishouden en ze de mogelijkheid van scholing onthouden?”

Het dilemma van de ouders, de moeilijke situatie waarin jongeren studeren lieten mij niet los. God liet me d.m.v. Handelingen 1:8 zien dat ik geroepen werd de jongeren in Maripasoula te helpen.

Gregory, is 15 jaar en woont in een klein dorpje in de jungle van Suriname. Hij woont in een houten huis op palen. Toen Gregory klein was had hun huis een bladerdak. Een paar jaar geleden heeft mijn vader golfplaten gekocht. Ons huis heeft geen kamers maar ik heb wel een eigen plekje vertelt Gregory. Die blauwe hangmat is van mij. Oma slaapt in die rode hangmat. Mijn oom en tante slapen hier niet, zij hebben een eigen huis op het erf gebouwd.

Naast ons huis staat een hut zonder muren. Daar kookt mijn moeder eten. Soms helpt mijn zusje met het schillen van de cassaveknollen voor het bakken van ‘brood’ en dan ga ik met mijn vader vissen of jagen.

De vakantie is bijna voorbij. Morgen brengt mijn vader me weer naar het internaat in Maripasoula. Maripasoula is een groter dorp verderop aan de rivier. Mijn vader heeft pas een nieuwe boot gebouwd. De buitenboordmotor heeft wel 60 pk. Dat zal een lekker tochtje worden!

Ik ga mijn familie wel missen. Vooral mijn broertje! Hij vindt mij heel stoer en wil van alles van mij leren. Ik zie ze over een maand pas weer. Vooral in het weekend mis ik hen. Thuis ga ik op zondagmorgen altijd naar de kerk, maar in Maripasoula valt niet zoveel te beleven.

Mijn vriend woonde eerst ook in het internaat. We zaten in dezelfde klas op school. Maar hij studeert niet meer. Hij is vaak dagen, soms weken weg. Hij is ‘pakketbezorger’. Maar dat moet je niet verder vertellen, want de politie mag dit niet weten. Het verdient wel goed, iedere keer als ik hem zie heeft hij iets nieuws: nieuwe sportschoenen of een mooi horloge.

Ik wil eigenlijk ook wel van school af en geld verdienen. Maar mijn vader zegt dat ik mijn opleiding af moet maken. Pfft, nog 2 jaar hele jaren in het internaat, zonder familie en vrienden.

Over de campagne

In de binnenlanden van Suriname ligt het eiland LAWA de christenjongeren uit dit gebied die tot de Wayana’s behoren gaan op 12 jarige leeftijd naar het internaat in Maripasoula (Frans Guyana) om hier onderwijs te ontvangen. Omdat er geen begeleiding is voor deze Wayana jongeren op het internaat zijn de verleidingen en gevaren voor jongeren groot. Jongens die op school grote moeite hebben met het halen van goede cijfers, zien leeftijdsgenoten snel geld verdienen en dus status verwerven door drugshandel of het illegaal zoeken naar goud.

Meisjes missen hun ouders en zoeken genegenheid bij verkeerde jongens/mannen. En worden met 12, 13 jaar moeder. Ouders durven hierdoor met name hun dochters niet meer te laten studeren. Om deze jongeren te begeleiden en bijbelsonderwijs te geven is Anneke Kempeneers uit Voorthuizen zich aan het voorbereiden voor haar uitzending als begeleider. De planning is dat begin september 2018 de uitzending zal plaatsvinden.

Anneke Kempeneers
Anneke KempeneersSuriname
hoofdstad Paramaribo
 taal officiële taal; Nederlands
 inwoners 585.824
 oppervlakte 163.820 km²
 levensverwachting 71 jaar
 religie Christendom 48,4%, Hindoeïsme, 22,3%, Islam, 13,8%
 kindersterfte 32/1000
 HIV besmetting 1,1%
  • Projectkosten - Projectkosten Begeleiden van jongeren in Maripasoula Om de jongeren te kunnen ontmoeten, is het is noodzakelijk om vlakbij de school en het internaat te gaan wonen. Helaas is het wonen Lees meer...
  • Wie ben ik? - In de loop van de jaren legde de Heere een verlangen in mijn hart te mogen werken in Zijn Koninkrijk. In 2015 maakte ik een kleine rondreis door Suriname en Lees meer...
  • Wilt u op de hoogte blijven van mijn werk? - Wilt u op de hoogte blijven van het zendingswerk in Suriname en alle acties van het Home Team? Stuur dan een mail naar annekekempeneers82(at)gmail.com U krijgt dan maandelijks een nieuwsbrief Lees meer...

Stichting Kimon

  • Laan van Westenenk 12, 7336 AZ Apeldoorn
  • 085 0407610
  • info@kimon.nl

ANBI Status

Stichting Kimon is door de Belastingdienst aangewezen als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Dit houdt in dat uw giften aan Stichting Kimon zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Een gift is fiscaal aftrekbaar. Het voordeel van schenken aan ANBI’s is dat de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek gebracht kan worden op het belastbaar inkomen.