Zuid-Afrika

Zuid-Afrika

  • € 0,00 Gedoneerd
  • € 10,00 Doelstelling
  • 0 Donateurs
0.00% opgehaald

Over de campagne

Helderberg Uitreik

In Zuid-Afrika werkt stichting Kimon samen met de NG Kerk Helderberg gemeente te Somerset West. Helderberg Uitreik heeft ongeveer dertig Evangelisatie- en

Ontwikkelingsprojecten. Eén van de projecten is het Pêrel Project waaraan Lea Luiten is verbonden.

Het Pêrel Project

Het project richt zich op een aantal gemeenschappen rondom de Helder-Vallei. Doel is kinderen en volwassenen de kracht te geven om zich te ontwikkelen zoals ze door hun Schepper bedoeld zijn, in de wetenschap dat ze kostbaar zijn voor Hem.

Deze doelen worden bereikt door Evangelisatie, toerusting en ondersteuning op scholen, maar ook door het organiseren van vakantieweken en excursies.

“Dat die boodskap van die Here se liefde, verlossing en genade uitgedra sal word aan elkeen wat ons pad kruis.”

 hoofdstad Pretoria – bestuurlijk
Kaapstad – wetgevend
Bloemfontein – rechterlijk
 taal Afrikaans, Engels, Zoeloe
 inwoners 48.375.645
 oppervlakte 1.221.037 km²
 levensverwachting 49 jaar
 religie Christen 75,5%
 kindersterfte 41/1000
 HIV besmetting 17,9%
Lea Luiten
Lea LuitenZuid Afrika

Lea Luiten

‘Ek is lief vir Jesus. Jesus is by my. Jesus is mooi. Jesus is lief vir my’

‘Hoe gaan jy hemel toe? Hoe neem jy die Here aan? Hoe hou jy op met sonde?’

Dit zijn zomaar twee briefjes van kinderen die bij ons op een kamp waren. Er is duidelijk een honger te zien naar het Woord van God. Wat is het een voorrecht om deze kinderen te vertellen van het Woord van God, hoe ze tot verlossing van hun zonden kunnen komen en God kunnen dienen! 

Roeping

Bij deze wil ik me graag aan jullie voorstellen: ik ben Lea Luiten, afkomstig uit Hardinxveld-Giessendam. Jarenlang heb ik als leerkracht en intern begeleider op SBO ‘de Wijngaard’ gewerkt in Barendrecht. Totdat ik wist dat God een andere wending aan mijn leven wilde geven. Kinderen en evangelisatie liggen na aan mijn hart. En de Heere liet me duidelijk zien dat Zuid-Afrika het land is waar Hij me wilt hebben. 

Kimon – Helderberg Uitreik

Stichting Kimon is sinds 2013 verbonden aan een evangelisatie- en ontwikkelingsproject in Zuid-Afrika. Helderberg Uitreik geeft mij de mogelijkheid om onder de plaatselijke bevolking bij Kaapstad te werken, om Bijbelclubs te starten en op scholen werkzaam te zijn. Hier ben ik heel blij mee. Het is het verlangen van mijn hart om kinderen het Evangelie te brengen.

Uitzenddienst

Na een mooie uitzenddienst die 25 augustus 2013 heeft plaatsgevonden in Hardinxeld-Giessendam,  ben ik 9 september richting Zuid-Afrika vertrokken. De Heere heeft telkens weer laten zien dat Hij zorgt. Hij zorgde voor een goede voorbereidingstijd en dat er genoeg financiële middelen waren om uitgezonden te kunnen worden. Mijn gebed is dat ik elke dag zo leef uit die afhankelijkheid met God en dat Hij mij vult met Zijn Geest! Een prachtige, bemoedigende tekst heb ik meegekregen uit Jesaja 43: 1 en 2. In het Afrikaans gaat het als volgt: Moenie bang wees nieEk verlos jou, Ek het jou op jou naam geroep, jy is Myne. As jy deur water moet gaan, is Ek by jou, deur rivierehulle sal jou nie wegspoel nie; as jy deur vuur moet gaan, sal dit jou nie skroei nie, die vlamme sal jou nie brand nie‘.

Wat zijn mijn taken?

Op dit moment heb ik 9 Bijbelclubs waaronder een tienerclub. Doel van deze Bijbelclubs is dat kinderen God gaan kennen, tot geloof komen en als discipel van Jezus leren wandelen. 

Daarnaast heb ik samen met een vrijwilliger een schooltje voor kinderen die niet naar de gewone school kunnen omdat de scholen te vol zitten. Twee ochtenden in de week komen acht kinderen om te leren lezen, schrijven en rekenen tot ze ingeschreven kunnen worden bij de gewone school. Daarnaast is er een aantal kinderen waarvan de geboorte nooit is opgegeven. Met deze kinderen en ouders proberen we de kinderen te registreren (wat soms wel 9 maanden kan duren of langer) zodat zij naar school kunnen. 

In januari 2016 heb ik CMI gevolgd, een opleiding om andere Bijbelclubleiders/leidsters te kunnen trainen. Hierdoor mag ik nu ook trainingen geven wat veel voldoening geeft. 

Vier keer in het jaar verzorgen we een kamp voor de verschillende leeftijdsgroepen. Het is heerlijk om de kinderen een weekend bij elkaar te hebben, met ze Bijbelstudie te doen en om te genieten van sport en spelletjes.

Hometeam / Thuisfrontcommissie:

Lucas Luiten (voorzitter): lluiten@gmail.com 
Annelie de Rover(secretaris): anneliederover@hotmail.com 
Elisabeth Luiten (penningmeester): elisabethluiten@gmail.com 
Lia Eskes 
Anita van Tienhoven 
Jenine ten Voorde

U kunt het werk van Lea ondersteunen: 

Stort een gift op ING-bankrek.nr. 6849217 t.n.v. Stichting Kimon, altijd o.v.v. Lea Luiten, Zuid-Afrika  (IBAN: NL47 INGB 0006 849 217 / BIC: INGBNL2A)

José Weijers
José WeijersZuid Afrika

José Weijers

Hallo, mijn naam is José Weijers en ik ben blij het volgende te kunnen delen!
Er leeft al lang het idee in mij om naar het buitenland te gaan en mij in te zetten
voor mensen in mindere omstandigheden en met weinig kansen. De drijfveer hiervoor

komt van God en een tijd terug werd het duidelijk dat ik dingen in werking moest gaan

zetten.  Na een periode van zoeken, gebed en gesprekken heb ik een plek, een ‘veld’,

gevonden waar ik mij toe geroepen weet. Ik heb een voorliefde voor Afrika, dat is geen

verrassing voor mensen die mij kennen. Met Stichting Kimon hoop ik uitgezonden te

worden naar Port Elizabeth in Zuid-Afrika. Om daar te gaan werken in een van de

townships of sloppenwijken die rond de stad liggen in samenwerking met het project

Missonvale Care Centre. Ik ben in contact met het dagelijks bestuur van Missionvale

Care Centre om mijn exacte opdracht verder uit te werken in samenwerking met Kimon.

Zendigsveld : township Missionvale in Port Elizabeth, Zuid-Afrika

Missionvale is een township waar ruim 25.000 mensen wonen aan de rand van de

stad Port Elizabeth. De mensen leven in armoede en vaak in zelfgebouwde onderkomens

waar de basis voorzieningen ontbreken. In deze wijk staat het project Missionvale Care

Centre om hulp te bieden. In eerste instantie wordt er gewerkt aan basis levensbehoeften

als voedsel, zorg en educatie. Het is een Christelijk project en is jaren terug begonnen met

de Ierse Sister Ethel om liefde en hulp te geven aan deze naasten vanuit God’s liefde voor

alle mensen.

Wat zijn de doelen:

– Praktische programma’s – gericht op ontplooiing/persoonlijke groei, vergroten zelfstandigheid, waardigheid en inkomstenwerving

– Evangelisatie met als eerste doelgroep de jeugd, dit zal ook verweven zijn in het praktische werk

– Ondersteuning op Misscionvale Care Centre voor bestaande programma’s

 

Met de Missionvale jongeren in gedachten;

1 Joh 3:16-18 ‘.. Wie dan de goederen van de wereld heeft, en zijn
broeder gebrek ziet lijden, maar zijn hart voor hem toesluit, hoe
kan de liefde van God in hem blijven?…’

 

Stichting Kimon

  • Laan van Westenenk 12, 7336 AZ Apeldoorn
  • 085 0407610
  • info@kimon.nl