Zuid-Afrika

Zuid-Afrika

  • € 125,00 Gedoneerd
  • € 10.000,00 Doelstelling
  • 3 Donateurs
1.25% opgehaald

Over de campagne

Over de campagne

Helderberg Uitreik

In Zuid-Afrika werkt stichting Kimon samen met de NG Kerk Helderberg gemeente te Somerset West. Helderberg Uitreik heeft ongeveer dertig Evangelisatie- en

Ontwikkelingsprojecten. Eén van de projecten is het Pêrel Project waaraan Lea Luiten is verbonden.

Het Pêrel Project

Het project richt zich op een aantal gemeenschappen rondom de Helder-Vallei. Doel is kinderen en volwassenen de kracht te geven om zich te ontwikkelen zoals ze door hun Schepper bedoeld zijn, in de wetenschap dat ze kostbaar zijn voor Hem.

Deze doelen worden bereikt door Evangelisatie, toerusting en ondersteuning op scholen, maar ook door het organiseren van vakantieweken en excursies.

“Dat die boodskap van die Here se liefde, verlossing en genade uitgedra sal word aan elkeen wat ons pad kruis.”

Lea Luiten
Lea LuitenZuid-Afrika

‘Ek is lief vir Jesus. Jesus is by my. Jesus is mooi. Jesus is lief vir my’

‘Hoe gaan jy hemel toe? Hoe neem jy die Here aan? Hoe hou jy op met sonde?’

Dit zijn zomaar twee briefjes van kinderen die bij ons op een kamp waren. Er is duidelijk een honger te zien naar het Woord van God. Wat is het een voorrecht om deze kinderen te vertellen van het Woord van God, hoe ze tot verlossing van hun zonden kunnen komen en God kunnen dienen!

Roeping

Bij deze wil ik me graag aan jullie voorstellen: ik ben Lea Luiten, afkomstig uit Hardinxveld-Giessendam. Jarenlang heb ik als leerkracht en intern begeleider op SBO ‘de Wijngaard’ gewerkt in Barendrecht. Totdat ik wist dat God een andere wending aan mijn leven wilde geven. Kinderen en evangelisatie liggen na aan mijn hart. En de Heere liet me duidelijk zien dat Zuid-Afrika het land is waar Hij me wilt hebben.

Helderberg uitreiking

Stichting Kimon is sinds 2013 verbonden aan een evangelisatie- en ontwikkelingsproject in Zuid-Afrika. Helderberg Uitreik geeft mij de mogelijkheid om onder de plaatselijke bevolking bij Kaapstad te werken, om Bijbelclubs te starten en op scholen werkzaam te zijn. Hier ben ik heel blij mee. Het is het verlangen van mijn hart om kinderen het Evangelie te brengen.

Uitzenddienst

Na een mooie uitzenddienst die 25 augustus 2013 heeft plaatsgevonden in Hardinxeld-Giessendam,  ben ik 9 september richting Zuid-Afrika vertrokken. De Heere heeft telkens weer laten zien dat Hij zorgt. Hij zorgde voor een goede voorbereidingstijd en dat er genoeg financiële middelen waren om uitgezonden te kunnen worden. Mijn gebed is dat ik elke dag zo leef uit die afhankelijkheid met God en dat Hij mij vult met Zijn Geest! Een prachtige, bemoedigende tekst heb ik meegekregen uit Jesaja 43: 1 en 2. In het Afrikaans gaat het als volgt: ‘Moenie bang wees nie, Ek verlos jou, Ek het jou op jou naam geroep, jy is Myne. As jy deur water moet gaan, is Ek by jou, deur riviere, hulle sal jou nie wegspoel nie; as jy deur vuur moet gaan, sal dit jou nie skroei nie, die vlamme sal jou nie brand nie‘.

Wat zijn mijn taken

Op dit moment heb ik 9 Bijbelclubs waaronder een tienerclub. Doel van deze Bijbelclubs is dat kinderen God gaan kennen, tot geloof komen en als discipel van Jezus leren wandelen.

Daarnaast heb ik samen met een vrijwilliger een schooltje voor kinderen die niet naar de gewone school kunnen omdat de scholen te vol zitten. Twee ochtenden in de week komen acht kinderen om te leren lezen, schrijven en rekenen tot ze ingeschreven kunnen worden bij de gewone school. Daarnaast is er een aantal kinderen waarvan de geboorte nooit is opgegeven. Met deze kinderen en ouders proberen we de kinderen te registreren (wat soms wel 9 maanden kan duren of langer) zodat zij naar school kunnen.

In januari 2016 heb ik CMI gevolgd, een opleiding om andere Bijbelclubleiders/leidsters te kunnen trainen. Hierdoor mag ik nu ook trainingen geven wat veel voldoening geeft.

Vier keer in het jaar verzorgen we een kamp voor de verschillende leeftijdsgroepen. Het is heerlijk om de kinderen een weekend bij elkaar te hebben, met ze Bijbelstudie te doen en om te genieten van sport en spelletjes.

Hometeam/ thuisfront

Lucas Luiten (voorzitter): lluiten@gmail.com
Annelie de Rover(secretaris): anneliederover@hotmail.com
Elisabeth Luiten (penningmeester): elisabethluiten@gmail.com
Lia Eskes
Anita van Tienhoven
Jenine ten Voorde

U kunt het werk van Lea ondersteunen:
Stort een gift op ING-bank, rek.nr. 6849217 t.n.v. Stichting Kimon, altijd o.v.v. Lea Luiten, Zuid-Afrika  (IBAN: NL47 INGB 0006 849 217 / BIC: INGBNL2A)

Hoofdstad Pretoria – bestuurlijk
Kaapstad – wetgevend
Bloemfontein – rechterlijk
 Taal Afrikaans, Engels, Zoeloe
 Inwoners  48.375.645
 Oppervlakte 1.221.037 km²
 Levensverwachting 49 jaar
 Religie Christen 75,5%
 Kindersterfte 41/1000
 HIV besmetting 17,9%

Stichting Kimon

  • Laan van Westenenk 12, 7336 AZ Apeldoorn
  • 085 0407610
  • info@kimon.nl

IBAN: NL70RABO 0157 5187 44

ANBI Status

Stichting Kimon is door de Belastingdienst aangewezen als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Dit houdt in dat uw giften aan Stichting Kimon zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Een gift is fiscaal aftrekbaar. Het voordeel van schenken aan ANBI’s is dat de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek gebracht kan worden op het belastbaar inkomen.