Adelina da Mariana Alfazena

  • Kimon
  • Adelina da Mariana Alfazena

Adelina da Mariana Alfazena

Adelina is geboren in 2012. Helaas is haar vader overleden. Ze woont met haar 4 broertjes en zusjes bij haar moeder. Gelukkig kan Adelina het kleuterprogramma volgen via het project Novo Rebento. Het huisje waarin ze woont is heel armoedig en moeder heeft financiële hulp nodig om haar kinderen naar school te kunnen sturen. Helpt u Adelina?


Ja, ik sponsor Adelina da Mariana Alfazena voor €1,- per dag!
Stichting Kimon

  • Laan van Westenenk 12, 7336 AZ Apeldoorn
  • 085 0407610
  • info@kimon.nl

IBAN: NL70RABO 0157 5187 44

ANBI Status

Stichting Kimon is door de Belastingdienst aangewezen als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Dit houdt in dat uw giften aan Stichting Kimon zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Een gift is fiscaal aftrekbaar. Het voordeel van schenken aan ANBI’s is dat de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek gebracht kan worden op het belastbaar inkomen.