Alfa Umaru Djalo

Alfa Umaru Djalo

Alfa Umaru Djalo

Alfa Umaru is geboren op 25 mei 2000. Samen met zijn broer woont hij bij zijn moeder in Buba. Hij heeft ook nog een zus. De vader van Alfa Umaru is overleden. Om toch wat inkomsten te hebben, verkoopt zijn moeder spulletjes op de markt. Afa Umaru heeft een syndroom waardoor hij een hartafwijking heeft. Als kind is hij hierdoor vaak ziek geweest. Ook is hij als gevolg hiervan erg mager en klein. Hij heeft een heel slecht gebit. Toen hij jonger was kauwde zijn moeder het voedsel voor hem. Nu kan hij dat gelukkig zelf. Alfa Umaru is moslim en gaat naar de moskee.

Alfa Umaru heeft drie jaar in de derde klas gezeten en is daarna gestopt met school. Nu leert hij voor kleermaker. Van Jedidja heeft hij een naaimachine gekregen, maar hij heeft ook nog andere materialen nodig. Verder moet hij elk jaar naar de tandarts en bij ziekte naar het ziekenhuis voor een consult en voor medicijnen. Zijn moeder kan de kosten hiervoor niet opbrengen. Alfa Umaru is heel blij met de hulp die hem tot nu toe geboden is en hoopt dat hij nog verder geholpen kan worden zodat hij uiteindelijk zijn eigen salaris kan verdienen. Naast deze praktische hulp komt Alfa Umaru via sponsoring ook in aanraking met het Evangelie.

Land
Guinee-Bissau, een land in het westen van Afrika, grenzend aan de Atlantische Oceaan en aan de landen Senegal en Guinee. In het westen ligt de provincie Quinara. Hier ligt Buba, de plaats waar Assanatu woont. De officiële taal van Guinee-Bissau is Portugees.

Guinee-Bissau behoort tot de allerarmste landen ter wereld. Inwoners zijn vrijwel geheel afhankelijk van de opbrengsten van het land. Er is geen openbare elektriciteitsvoorziening en zelfs in de steden is drinkbaar water niet vanzelfsprekend, laat staan in de afgelegen dorpjes. Vrouwen en kinderen slepend met grote jerrycans water is een dagelijks terugkerend beeld.

Een groot deel van de bevolking hangt het animisme aan, een natuurgodsdienst waarbij krachten uit de natuur aanbeden worden. Het animisme kenmerkt zich ook door angst voor ziekte of onheil. Kinderen met een beperking worden in Guinee-Bissau dan ook gezien als veroorzakers van ziekten, ellende en de dood in families. Daarom wil een groot deel van de gemeenschap niets met gehandicapte kinderen te maken hebben en werpt hen weg. Deze ‘onzichtbare’ kinderen, nu vaak verborgen in donkere hutten, wil Kimon naar buiten halen en letterlijk in het licht zetten.

Project Jedidja
Het team van Jedidja is werkzaam in de provincies Quinará en Tombali, een groot gebied in zuidwest Guinee-Bissau. Daar realiseert Jedidja zorg voor ruim 500 kinderen met een beperking en stimuleert hen in de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling. Deze zorg is gebaseerd op een CBR-aanpak (Community Based Rehabilitation) waarbij kinderen binnen de eigen familie en gemeenschap opgroeien. Daar ontvangen ze zorg en begeleiding en worden ze maandelijks bezocht door een ambulant begeleider. Centraal staat hierbij de boodschap naar de ouders: uw kind is een waardevol schepsel! Daarnaast ontvangen kinderen passend onderwijs zodra dat mogelijk is.


Ja, ik sponsor Alfa Umaru Djalo voor €1,- per dag!  Stichting Kimon

  • Laan van Westenenk 12, 7336 AZ Apeldoorn
  • 085 0407610
  • info@kimon.nl

  IBAN: NL70 RABO 0157 5187 44

  ANBI Status

  Stichting Kimon is door de Belastingdienst aangewezen als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Dit houdt in dat uw giften aan Stichting Kimon zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Een gift is fiscaal aftrekbaar. Het voordeel van schenken aan ANBI’s is dat de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek gebracht kan worden op het belastbaar inkomen.

  Download:
  Overeenkomst periodieke gift