Alson Liyam

Alson Liyam

Alson Liyam

Alson is in 2010 geboren. Zijn vader is boer en zijn moeder is helaas overleden. Hij woont als enige van het gezin in  het Samaritan Childrens Home. Zijn oom heeft hem hier gebracht omdat vader te weinig geld had om voor hem te zorgen en hem naar school te laten gaan. Wilt u voor dit vriendelijke jongetje zorgen?


Ja, ik sponsor Alson Liyam voor €1,- per dag!
Stichting Kimon

  • Laan van Westenenk 12, 7336 AZ Apeldoorn
  • 085 0407610
  • info@kimon.nl

IBAN: NL70RABO 0157 5187 44

ANBI Status

Stichting Kimon is door de Belastingdienst aangewezen als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Dit houdt in dat uw giften aan Stichting Kimon zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Een gift is fiscaal aftrekbaar. Het voordeel van schenken aan ANBI’s is dat de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek gebracht kan worden op het belastbaar inkomen.