Anabela Eduardo

Anabela Eduardo

Anabela is geboren in 2012. Haar vader is heel lang ziek geweest en gestorven. Nu woont ze met haar 6 broertjes en zusjes in een hutje met golfplaten bij haar moeder. Ze leven van de landbouw. Helaas is dit niet genoeg om onderwijskosten te betalen. Kunt u daarin voorzien? Anabela volgt nu het kleuteronderwijs van Novo Rebento.


Ja, ik sponsor Anabela Eduardo voor €1,- per dag!
Stichting Kimon

  • Laan van Westenenk 12, 7336 AZ Apeldoorn
  • 085 0407610
  • info@kimon.nl

ANBI Status

Stichting Kimon is door de Belastingdienst aangewezen als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Dit houdt in dat uw giften aan Stichting Kimon zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Een gift is fiscaal aftrekbaar. Het voordeel van schenken aan ANBI’s is dat de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek gebracht kan worden op het belastbaar inkomen.