Anabela Eduardo

Eduardo

Anabela Eduardo

Anabela is geboren in 2012. Haar vader is heel lang ziek geweest en gestorven. Nu woont ze met haar 6 broertjes en zusjes in een hutje met golfplaten bij haar moeder. Ze leven van de landbouw. Helaas is dit niet genoeg om onderwijskosten te betalen. Kunt u daarin voorzien? Anabela volgt nu het kleuteronderwijs van Novo Rebento.

Informatieblad


Ja, ik sponsor Anabela Eduardo voor €1,- per dag!
Stichting Kimon

  • Laan van Westenenk 12, 7336 AZ Apeldoorn
  • 085 0407610
  • info@kimon.nl

IBAN: NL70RABO 0157 5187 44

ANBI Status

Stichting Kimon is door de Belastingdienst aangewezen als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Dit houdt in dat uw giften aan Stichting Kimon zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Een gift is fiscaal aftrekbaar. Het voordeel van schenken aan ANBI’s is dat de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek gebracht kan worden op het belastbaar inkomen.