Badhon Biswas

Badhon Biswas

Badhon Biswas

Badhon is een gezonde jongen die geboren is in 2009. Hij houdt net als veel jongens van voetballen. Met zijn drie broers is hij christelijk opgevoed. Nu woont hij alweer bijna 3 jaar in het Samaritan Childrens Home omdat zijn ouders te arm zijn om goed voor hem te kunnen zorgen en om voor hem een opleiding te betalen. Helpt u Badhon?


Ja, ik sponsor Badhon Biswas voor €1,- per dag!
Stichting Kimon

  • Laan van Westenenk 12, 7336 AZ Apeldoorn
  • 085 0407610
  • info@kimon.nl

IBAN: NL70RABO 0157 5187 44

ANBI Status

Stichting Kimon is door de Belastingdienst aangewezen als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Dit houdt in dat uw giften aan Stichting Kimon zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Een gift is fiscaal aftrekbaar. Het voordeel van schenken aan ANBI’s is dat de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek gebracht kan worden op het belastbaar inkomen.