Baio Na Diana

Baio Na Diana, 20-10-2016[36294]

Baio Na Diana

Baio Na Diana, geboren 20-10-2016, Matu-Foroba, regio Catio, provincie Tombali, Guinee-Bissau.

Baio is een bijna blind jochie, die zo geboren is en artsen zeggen dat hij niet te opereren is.  Baio woont bij zijn ouders. Die goed voor hem proberen te zorgen. Baio heeft heel regelmatig pijn aan zijn ogen. De familie heeft mediche hulp voor Baio nodig en ook moeten ze leren hoe ze Baio het beste kunnen helpen.

De vader van Baio werkt op het land, en de moeder zorgt voor het huishouden. Baio heeft nog 3 oudere broers en een ouder zusje en een jonger broertje. De moeder van Baio gaat met Baio naar de kerk.


Ja, ik sponsor Baio Na Diana voor €1,- per dag!
Stichting Kimon

  • Laan van Westenenk 12, 7336 AZ Apeldoorn
  • 085 0407610
  • info@kimon.nl

IBAN: NL70RABO 0157 5187 44

ANBI Status

Stichting Kimon is door de Belastingdienst aangewezen als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Dit houdt in dat uw giften aan Stichting Kimon zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Een gift is fiscaal aftrekbaar. Het voordeel van schenken aan ANBI’s is dat de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek gebracht kan worden op het belastbaar inkomen.