Belito Chalosse Dinis

  • Kimon
  • Belito Chalosse Dinis
Belito

Belito Chalosse Dinis

Belito is geboren in 2014. Zijn vader is helaas overleden tijdens zijn werk als motortaxi. Belito woont met nog twee andere kinderen bij zijn moeder. Hij gaat naar een plaatselijke school waar Espanor aan gewerkt heeft. Helpt u de Belito zodat hij naar school kan blijven gaan?


Ja, ik sponsor Belito Chalosse Dinis voor €1,- per dag!
Stichting Kimon

  • Laan van Westenenk 12, 7336 AZ Apeldoorn
  • 085 0407610
  • info@kimon.nl

IBAN: NL70RABO 0157 5187 44

ANBI Status

Stichting Kimon is door de Belastingdienst aangewezen als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Dit houdt in dat uw giften aan Stichting Kimon zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Een gift is fiscaal aftrekbaar. Het voordeel van schenken aan ANBI’s is dat de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek gebracht kan worden op het belastbaar inkomen.