Benson Nhlane

Benson Nhlane

Benson Nhlane

Benson Nhlane is in 1995 geboren in Blantyre, in het zuiden van Malawi. Zijn beide ouders zijn overleden en hij heeft geen broers of zussen. Na het overlijden van zijn ouders heeft Benson eerst een tijdje bij familie gewoond. Sinds 2013 woont hij in het shelter Tidzalerana. Benson is christen en lid van de Glory of God Church. Hij spreekt graag over God en besteedt veel tijd aan het lezen uit de Bijbel.

Benson heeft een spraakprobleem. Hij stottert erg en het kost vaak veel moeite en tijd om anderen duidelijk te maken wat hij bedoelt. Sinds hij heeft leren lezen en schrijven is er een goede ontwikkeling te zien. Door zijn spraakprobleem is Benson echter niet in staat zelf voor een inkomen te zorgen. Daarom woont hij in Tidzalerana waar hij onderwijs en zorg krijgt. Het verblijf in Tidzalerana heeft ervoor gezorgd dat Benson naar de middelbare school kon. Benson wil uiteindelijk graag naar het beroepsonderwijs om een vak te leren waardoor hij in zijn eigen levensonderhoud kan voorzien. Het is zijn wens om een onafhankelijk leven te kunnen leiden.

Land
Malawi, een land in zuidwest-Afrika, grenzend aan Zambia, Tanzania en Mozambique, behoort tot één van de armste landen ter wereld. De bevolking bestaat grotendeels uit negerstammen. Daarnaast woont er een klein aantal Aziaten en Europeanen in Malawi. Ruim de helft van de bevolking is protestant. Verder is een deel van de bevolking katholiek en een deel is moslim. Malawi kent twee officiële talen; het Chichewa en het Engels. Verder worden er talloze inheemse talen en dialecten gesproken. In het zuidelijk gelegen Blantyre, aan de voet van de berg, bevindt zich de wijk Ndirande. In deze dichtbevolkte krottenwijk wonen zo’n honderdduizend mensen, waaronder veel armen. Je vindt er houthandelaren en minibus-reparatiebedrijven. Maar ook kroegen, take-aways en producenten van tralies en kookpotten. Eerst is Ndirande nog overzichtelijk, maar verderop in de wijk verdwaal je in een wirwar van straatjes. Soms niet breder dan een geul waar in de regentijd het water doorheen spoelt. Op Ndirande Market kun je alles krijgen: van tweedehands kleding tot lijkkisten, van groenten tot goedkope seks, van levende kippen tot gebakken vis. Dwars door Ndirande loopt de Nasolo-rivier. In de droge tijd is het een sloom stromend riool waarin malariamuggen broeden, kinderen spelen en vrouwen de was doen. In de regentijd is het een kolkende stroom die alles meesleurt.

Shelter Tidzalerana
Middenin de drukte van de krottenwijk Ndirande bevindt zich de schuilplaats Tidzalerana. In dit shelter vinden twaalf mensen met een beperking een veilig thuis. Als je door de poort naar binnen loopt, zie je eerst vrolijke gezichten. Dankbaar voor de verzorging, voeding, medicijnen en het onderwijs. Maar er is meer! Deze bewoners met hun beperking redden het niet alleen. Zij kunnen niet mee in de bedrijvigheid en kunnen zichzelf niet van een inkomen voorzien. Voorheen bleven zij als blok aan het been van de familie achter in een donkere kamer. Nu ontvangen ze dagelijks liefdevolle verzorging. Begeleiders starten hun werk met zingen en vertellen uit de Bijbel. ‘Laten we voor elkaar zorgen’, dat betekent Tidzalerana en dat wordt hier in praktijk gebracht.

Informatieblad


Ja, ik sponsor Benson Nhlane voor €1,- per dag!  Stichting Kimon

  • Laan van Westenenk 12, 7336 AZ Apeldoorn
  • 085 0407610
  • info@kimon.nl

  IBAN: NL70 RABO 0157 5187 44

  ANBI Status

  Stichting Kimon is door de Belastingdienst aangewezen als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Dit houdt in dat uw giften aan Stichting Kimon zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Een gift is fiscaal aftrekbaar. Het voordeel van schenken aan ANBI’s is dat de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek gebracht kan worden op het belastbaar inkomen.

  Download:
  Overeenkomst periodieke gift

  Nieuwe veldwerkers

  1. Familie Blok
   95 dagen resterend
  2. Hans en Gerrie Kasbergen
   95 dagen resterend
  3. Marianne Janse
   95 dagen resterend
  4. Mirjam Marijs
   95 dagen resterend