Chaina Luciano

Chaina

Chaina Luciano

Chaina is geboren in 2014. Het is een vrolijke meid dat graag speelt met kindjes uit de buurt. Haar moeder is gestorven. Nu woont ze met haar zusje bij haar vader. Die probeert op de grond bij hun kleine huisje wat te verbouwen, maar dit levert niet genoeg op om zijn dochters naar school te sturen. Ze zit op een christelijke school waar Bijbelverhalen gehoord en liedjes geleerd worden. Wilt u er voor zorgen dat Chaina dit belangrijke onderwijs kan blijven ontvangen?

 

 


Ja, ik sponsor Chaina Luciano voor €1,- per dag!
Stichting Kimon

  • Laan van Westenenk 12, 7336 AZ Apeldoorn
  • 085 0407610
  • info@kimon.nl

IBAN: NL70RABO 0157 5187 44

ANBI Status

Stichting Kimon is door de Belastingdienst aangewezen als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Dit houdt in dat uw giften aan Stichting Kimon zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Een gift is fiscaal aftrekbaar. Het voordeel van schenken aan ANBI’s is dat de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek gebracht kan worden op het belastbaar inkomen.