Ciza Maheshe

Ciza

Ciza Maheshe

Ciza is geboren in 2002. Zijn ouders zijn landbouwers. Hij heeft moeite om zijn schoolkosten te betalen. Kunt u hem daarin ondersteunen?

Land
Congo is een land in Centraal Afrika. Er wonen ongeveer 105 miljoen mensen. Meer dan 80% van de bevolking is christen, waarvan 50% rooms-katholiek en 30% protestants. Ongeveer twee derde van de bevolking leeft op het platteland en is grotendeels afhankelijk van landbouwproducten. In het oosten van de Democratische Republiek Congo ligt de grote stad Bukavu. In deze regio is het al decennia onrustig, omdat verschillende rebellengroepen strijden om macht en rijkdom. Ze zijn onder andere uit op de rijke delfstoffen die in het oosten van Congo te vinden zijn. Veel families slaan op de vlucht. Ze komen vaak in de steden terecht, waar het moeilijk is om werk en een fatsoenlijk onderkomen te vinden. Daardoor belanden ze in armoede. Daarbij komen nog de politieke instabiliteit, corruptie, criminaliteit en een lage moraal. Door al deze moeilijkheden belanden duizenden kinderen op straat.

Kimon Congo
Van 2014 tot 2018 is jaarlijks een groep straatjongeren opgevangen en uitgenodigd om naar het centrum van Kimon Congo te komen. Hier konden zij hun verhaal kwijt, kregen ze een voedzame maaltijd aangeboden, wasten ze zichzelf en volgden ze lessen tot ze weer in staat waren om in te stromen in het reguliere onderwijs. Voor deze kinderen bekostigt Kimon Congo het schoolgeld en zorgt voor alle benodigdheden zoals het schooluniform, schoenen en een schooltas met schriften en andere schoolspullen. Deze zorg gaat door totdat het voortgezet onderwijs of een beroepsopleiding is afgerond en de jongere in staat is om zelf verder te komen. Op de scholen wordt wekelijks aan de kinderen van het project catechisatie gegeven, waarbij uiteraard ook de andere kinderen van de school welkom zijn. Voor dit werk worden volwassenen opgeleid om de kinderen betrouwbaar onderwijs te kunnen geven.


Ja, ik sponsor Ciza Maheshe voor €1,- per dag!  Stichting Kimon

  • Laan van Westenenk 12, 7336 AZ Apeldoorn
  • 085 0407610
  • info@kimon.nl

  IBAN

  IBAN: NL70 RABO 0157 5187 44
  KVK: 4102 4606

  ANBI Status

  Stichting Kimon is door de Belastingdienst aangewezen als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Dit houdt in dat uw giften aan Stichting Kimon zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Een gift is fiscaal aftrekbaar. Het voordeel van schenken aan ANBI’s is dat de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek gebracht kan worden op het belastbaar inkomen.

  Download:
  Overeenkomst periodieke gift
  Advertentiekaart (bedrijven)

  Openingstijden

  Zondag Gesloten
  Maandag 08:30–17:00
  Dinsdag 08:30–17:00
  Woensdag 08:30–17:00
  Donderdag 08:30–17:00
  Vrijdag Gesloten
  Zaterdag Gesloten