Claudio Antonio Jose

  • Kimon
  • Claudio Antonio Jose

Claudio Antonio Jose

Claudio is geboren in 2014. Zijn vader is gestorven aan een ziekte. Claudio woont met 6 broertjes en zusjes bij zijn moeder. Het gezin gaat naar een reformatorische kerk. Claudio volgt onderwijs op de kleuterschool Novo Rebento. Het huisje waarin ze wonen is erg vervallen. Ze verdienen wat geld door handel. Helaas levert dat niet genoeg op om van te leven en naar school te gaan. Kunt u voor Claudio zorgen?


Ja, ik sponsor Claudio Antonio Jose voor €1,- per dag!
Stichting Kimon

  • Laan van Westenenk 12, 7336 AZ Apeldoorn
  • 085 0407610
  • info@kimon.nl

ANBI Status

Stichting Kimon is door de Belastingdienst aangewezen als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Dit houdt in dat uw giften aan Stichting Kimon zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Een gift is fiscaal aftrekbaar. Het voordeel van schenken aan ANBI’s is dat de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek gebracht kan worden op het belastbaar inkomen.