Daisy Sanjuta

Daisy Sanjuta

Daisy Sanjuta

Daisy komt uit Rangamati. Echt een eind is dat van de plek waar ze nu woont (in Dhaka). Haar familie is Hindoeïstisch. Ze heeft 1 broer en 2 zussen. Daisy is de enige uit dit gezin die door haar vader naar het Samaritan Childrens Home is gebracht om daar te gaan studeren. Wilt u deze kans ondersteunen met uw financiële middelen?


Ja, ik sponsor Daisy Sanjuta voor €1,- per dag!
Stichting Kimon

  • Laan van Westenenk 12, 7336 AZ Apeldoorn
  • 085 0407610
  • info@kimon.nl

IBAN: NL70RABO 0157 5187 44

ANBI Status

Stichting Kimon is door de Belastingdienst aangewezen als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Dit houdt in dat uw giften aan Stichting Kimon zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Een gift is fiscaal aftrekbaar. Het voordeel van schenken aan ANBI’s is dat de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek gebracht kan worden op het belastbaar inkomen.