Daisy Sanjuta

Daisy Sanjuta

Daisy komt uit Rangamati. Echt een eind is dat van de plek waar ze nu woont (in Dhaka). Haar familie is Hindoeïstisch. Ze heeft 1 broer en 2 zussen. Daisy is de enige uit dit gezin die door haar vader naar het Samaritan Childrens Home is gebracht om daar te gaan studeren. Wilt u deze kans ondersteunen met uw financiële middelen?


Ja, ik sponsor Daisy Sanjuta voor €1,- per dag!
Stichting Kimon

  • Laan van Westenenk 12, 7336 AZ Apeldoorn
  • 085 0407610
  • info@kimon.nl

ANBI Status

Stichting Kimon is door de Belastingdienst aangewezen als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Dit houdt in dat uw giften aan Stichting Kimon zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Een gift is fiscaal aftrekbaar. Het voordeel van schenken aan ANBI’s is dat de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek gebracht kan worden op het belastbaar inkomen.