Dario Na NDenhe

Dario Na Ndenhe, 10-07-2017

Dario Na NDenhe

Dario Na NDenhe  (ook wel Fidel genoemd), 10-07-2017,  Caiar, sector Komo, nu wonend in Catio, provincie Tombali, Guinee-Bissau.

Dario is geboren met Cerebrale Parese. Dat uit zich in zwakke spieren in het gehele lichaam, waardoor Dario niet kan zitten of staan en ook niet kan praten. Hij heeft hulp nodig bij alles. En het is belangrijk dat er oefeningen met hem gedaan worden, die de spieren mogelijk versterken.

De ouders van Dario leven nog, maar zijn bang voor hem, omdat ze denken dat hij geen mens is, maar een geest, daarom hebben ze hem weggegeven aan een andere man, toverdokter, die het als zijn roeping ziet, om voor deze kinderen te zorgen. Hij, tiu (oom) Sembe, probeert voor Dario te zorgen en nog voor twee andere kinderen, maar heeft daar niet genoeg tijd voor, ook omdat hij nog een school heeft en daar lesgeeft.

Als programma Jedidja willen we sponsors zoeken voor deze kinderen, zodat we een christelijk  meisje kunnen vragen om voor deze kinderen te zorgen.


Ja, ik sponsor Dario Na NDenhe voor €1,- per dag!




Stichting Kimon

  • Laan van Westenenk 12, 7336 AZ Apeldoorn
  • 085 0407610
  • info@kimon.nl

IBAN: NL70RABO 0157 5187 44

ANBI Status

Stichting Kimon is door de Belastingdienst aangewezen als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Dit houdt in dat uw giften aan Stichting Kimon zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Een gift is fiscaal aftrekbaar. Het voordeel van schenken aan ANBI’s is dat de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek gebracht kan worden op het belastbaar inkomen.