Domingos Na Lana

Domingos Na Lana

Domingos Na Lana, een jongen met een zacht karakter, is op 18 oktober 2009 gezond geboren. Wel heeft hij een spraakprobleem waardoor hij niet duidelijk kan praten. Een aantal jaar geleden kreeg Domingos last van epileptische aanvallen. Op den duur werd dit zo erg dat hij dagelijks aanvallen had. Hierdoor kon hij niet meer naar school. Dankzij medicatie lijkt het inmiddels wat beter te gaan. Domingos woont bij zijn ouders en heeft twee broers en één zus. Zijn vader werkt op het land en zijn moeder zorgt voor het huishouden. Domingos en zijn ouders gaan naar de kerk.

Het is de wens van Domingos en zijn ouders dat de epileptische aanvallen verder verminderen zodat Domingos weer naar school kan gaan. Hiervoor zal hij langere tijd medicijnen moeten slikken, maar zijn ouders hebben hier geen geld voor. Door Domingos te sponsoren maakt u het mogelijk dat Domingos de zorg krijgt die hij nodig heeft en weer onderwijs kan volgen.

Land
Guinee-Bissau, een land in het westen van Afrika, grenzend aan de Atlantische Oceaan en aan de landen Senegal en Guinee. In het zuiden ligt de provincie Tombali. Hier ligt het plaatsje Matu-Foroba, waar Domingos woont. De officiële taal van Guinee-Bissau is Portugees.

Guinee-Bissau behoort tot de allerarmste landen ter wereld. Inwoners zijn vrijwel geheel afhankelijk van de opbrengsten van het land. Er is geen openbare elektriciteitsvoorziening en zelfs in de steden is drinkbaar water niet vanzelfsprekend, laat staan in de afgelegen dorpjes. Vrouwen en kinderen slepend met grote jerrycans water is een dagelijks terugkerend beeld.

Een groot deel van de bevolking hangt het animisme aan, een natuurgodsdienst waarbij krachten uit de natuur aanbeden worden. Het animisme kenmerkt zich ook door angst voor ziekte of onheil. Kinderen met een beperking worden in Guinee-Bissau dan ook gezien als veroorzakers van ziekten, ellende en de dood in families. Daarom wil een groot deel van de gemeenschap niets met gehandicapte kinderen te maken hebben en werpt hen weg. Deze ‘onzichtbare’ kinderen, nu vaak verborgen in donkere hutten, wil Kimon naar buiten halen en letterlijk in het licht zetten.

Project Jedidja
Het team van Jedidja is werkzaam in de provincies Quinará en Tombali, een groot gebied in zuidwest Guinee-Bissau. Daar realiseert Jedidja zorg voor ruim 500 kinderen met een beperking en stimuleert hen in de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling. Deze zorg is gebaseerd op een CBR-aanpak (Community Based Rehabilitation) waarbij kinderen binnen de eigen familie en gemeenschap opgroeien. Daar ontvangen ze zorg en begeleiding en worden ze maandelijks bezocht door een ambulant begeleider. Centraal staat hierbij de boodschap naar de ouders: uw kind is een waardevol schepsel! Daarnaast ontvangen kinderen passend onderwijs zodra dat mogelijk is.

Informatieblad


Ja, ik sponsor Domingos Na Lana voor €1,- per dag!  Stichting Kimon

  • Laan van Westenenk 12, 7336 AZ Apeldoorn
  • 085 0407610
  • info@kimon.nl

  IBAN: NL70 RABO 0157 5187 44

  ANBI Status

  Stichting Kimon is door de Belastingdienst aangewezen als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Dit houdt in dat uw giften aan Stichting Kimon zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Een gift is fiscaal aftrekbaar. Het voordeel van schenken aan ANBI’s is dat de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek gebracht kan worden op het belastbaar inkomen.

  Download:
  Overeenkomst periodieke gift