Durjoy Roy

Durjoy Roy

Durjoy Roy

Durjoy is van oorsprong een Hindoestaanse jongen die geboren is in 2010. Nu woont hij alweer een jaar in het Childrens Home waar hij over God hoort. Durjoy is een goede student met een arme vader. Verdrietig genoeg moet hij zijn moeder missen. Die is overleden. Zijn oom heeft een plekje in dit huis geregeld. Wilt u dat plekje waarborgen door hem maandelijks financieel te ondersteunen?


Ja, ik sponsor Durjoy Roy voor €1,- per dag!
Stichting Kimon

  • Laan van Westenenk 12, 7336 AZ Apeldoorn
  • 085 0407610
  • info@kimon.nl

IBAN: NL70RABO 0157 5187 44

ANBI Status

Stichting Kimon is door de Belastingdienst aangewezen als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Dit houdt in dat uw giften aan Stichting Kimon zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Een gift is fiscaal aftrekbaar. Het voordeel van schenken aan ANBI’s is dat de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek gebracht kan worden op het belastbaar inkomen.