Esvencio Costa Franque

  • Kimon
  • Esvencio Costa Franque

Esvencio Costa Franque

Esvencio is geboren in 2012. Hij woont met zijn kleine broertje bij zijn opa en oma omdat zijn moeder helaas is gestorven. Zijn vader is niet in staat om voor hem te zorgen. Bij opa en oma wonen nog 11 andere familiebetrekkingen in. Ze leven van wat landbouw, maar er is geen geld om de kinderen naar school te sturen. Esvencio gaat naar de kleuterschool Novo Rebento. Sluit u hem in uw hart?


Ja, ik sponsor Esvencio Costa Franque voor €1,- per dag!
Stichting Kimon

  • Laan van Westenenk 12, 7336 AZ Apeldoorn
  • 085 0407610
  • info@kimon.nl

ANBI Status

Stichting Kimon is door de Belastingdienst aangewezen als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Dit houdt in dat uw giften aan Stichting Kimon zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Een gift is fiscaal aftrekbaar. Het voordeel van schenken aan ANBI’s is dat de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek gebracht kan worden op het belastbaar inkomen.