Fatumata Gano

Fatumata Gano

Fatumata heeft cerebrale Parese. Hierdoor heeft ze verminderde spierkracht in haar hele lichaam.

Ze kan niet praten en alleen door huilen kan ze laten weten dat iets niet goed gaat. Haar moeder probeert goed voor haar te zorgen, maar dat is heel moeilijk voor haar. Ze heeft hulp nodig om de medische kosten te kunnen betalen. Bent u degene die dat regelt?


Ja, ik sponsor Fatumata Gano voor €1,- per dag!
Stichting Kimon

  • Laan van Westenenk 12, 7336 AZ Apeldoorn
  • 085 0407610
  • info@kimon.nl

ANBI Status

Stichting Kimon is door de Belastingdienst aangewezen als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Dit houdt in dat uw giften aan Stichting Kimon zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Een gift is fiscaal aftrekbaar. Het voordeel van schenken aan ANBI’s is dat de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek gebracht kan worden op het belastbaar inkomen.