Felix Luciano Vaissonne

  • Kimon
  • Felix Luciano Vaissonne
Felix

Felix Luciano Vaissonne

Felix is geboren in 2013. Hij woont met wat neefjes en nichtjes bij zijn oma. Zijn moeder is gestorven en het is niet bekend waar vader is. Hij woont daar in een huisje met een rieten dak. Helaas is er niet genoeg geld om hem naar school te sturen. Wilt u Felix een kans geven zodat hij naar het kleuteronderwijs van Novo Rebento kan blijven gaan?

Informatieblad

 


Ja, ik sponsor Felix Luciano Vaissonne voor €1,- per dag!
Stichting Kimon

  • Laan van Westenenk 12, 7336 AZ Apeldoorn
  • 085 0407610
  • info@kimon.nl

IBAN: NL70RABO 0157 5187 44

ANBI Status

Stichting Kimon is door de Belastingdienst aangewezen als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Dit houdt in dat uw giften aan Stichting Kimon zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Een gift is fiscaal aftrekbaar. Het voordeel van schenken aan ANBI’s is dat de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek gebracht kan worden op het belastbaar inkomen.