Fernanda Fransisco

  • Kimon
  • Fernanda Fransisco
Fernanda

Fernanda Fransisco

Fernanda is geboren in 2015. Ze woont met broertjes en zusjes bij haar moeder. Haar vader is helaas overleden. Ze gaat naar een evangelische kerk. Ze wonen in een huisje met een grasdak. In de tuin verbouwen ze het een en ander om in het levensonderhoud te voorzien. Kunt u Fernanda steunen?

 

 


Ja, ik sponsor Fernanda Fransisco voor €1,- per dag!
Stichting Kimon

  • Laan van Westenenk 12, 7336 AZ Apeldoorn
  • 085 0407610
  • info@kimon.nl

IBAN: NL70RABO 0157 5187 44

ANBI Status

Stichting Kimon is door de Belastingdienst aangewezen als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Dit houdt in dat uw giften aan Stichting Kimon zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Een gift is fiscaal aftrekbaar. Het voordeel van schenken aan ANBI’s is dat de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek gebracht kan worden op het belastbaar inkomen.