Grace Salanje

Grace Salanje

Grace Salanje

She is 20 years old and comes from Zomba district, she does not walk and does not speak properly. She was registered at the shelter in the year 2012. She has just passed MSCE examinations (an equivalent certificate to o – level) with four credits. She would like to pursue Information Technology training.


Ja, ik sponsor Grace Salanje voor €1,- per dag!
Stichting Kimon

  • Laan van Westenenk 12, 7336 AZ Apeldoorn
  • 085 0407610
  • info@kimon.nl

IBAN: NL70RABO 0157 5187 44

ANBI Status

Stichting Kimon is door de Belastingdienst aangewezen als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Dit houdt in dat uw giften aan Stichting Kimon zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Een gift is fiscaal aftrekbaar. Het voordeel van schenken aan ANBI’s is dat de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek gebracht kan worden op het belastbaar inkomen.