Isac Tomas Paulo

Isac

Isac Tomas Paulo

Isac is geboren in 2012. Hij gaat naar ‘De kerk van Gods genade’. Hij woont met broertjes en zusjes bij zijn vader en moeder die helaas in slechte omstandigheden verkeren. Helpt u Isac om naar school te kunnen blijven gaan


Ja, ik sponsor Isac Tomas Paulo voor €1,- per dag!
Stichting Kimon

  • Laan van Westenenk 12, 7336 AZ Apeldoorn
  • 085 0407610
  • info@kimon.nl

IBAN: NL70RABO 0157 5187 44

ANBI Status

Stichting Kimon is door de Belastingdienst aangewezen als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Dit houdt in dat uw giften aan Stichting Kimon zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Een gift is fiscaal aftrekbaar. Het voordeel van schenken aan ANBI’s is dat de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek gebracht kan worden op het belastbaar inkomen.