Ishara Basimika

Ishara

Ishara Basimika

Ishara is geboren in 2004. Zijn vader is vertrokken toen Ishara 4 was en zijn moeder zwanger was. Hij is niet meer teruggekomen. Opa zorgde voor schoolgeld. Helaas is opa overleden, en is er dus geen geld meer om naar school te gaan. Moeder  sjouwt  bagage  op  de  Kadutu  markt. Wilt u zorgen voor het schoolgeld van Ishara?


Ja, ik sponsor Ishara Basimika voor €1,- per dag!
Stichting Kimon

  • Laan van Westenenk 12, 7336 AZ Apeldoorn
  • 085 0407610
  • info@kimon.nl

IBAN: NL70RABO 0157 5187 44

ANBI Status

Stichting Kimon is door de Belastingdienst aangewezen als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Dit houdt in dat uw giften aan Stichting Kimon zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Een gift is fiscaal aftrekbaar. Het voordeel van schenken aan ANBI’s is dat de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek gebracht kan worden op het belastbaar inkomen.