Jeet Baroi

Jeet Baroi

Jeet Baroi

Jeet is 8 jaar en houdt van voetballen. Zijn vader heeft geen werk, en moeder verdient wat geld als serveerster. Hij krijgt kleren, voedsel en schoolspullen van het Childrens Home waar hij nu een jaar verblijft. Jeet is een vriendelijke jongen met een Hindoe achtergrond.


Ja, ik sponsor Jeet Baroi voor €1,- per dag!
Stichting Kimon

  • Laan van Westenenk 12, 7336 AZ Apeldoorn
  • 085 0407610
  • info@kimon.nl

IBAN: NL70RABO 0157 5187 44

ANBI Status

Stichting Kimon is door de Belastingdienst aangewezen als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Dit houdt in dat uw giften aan Stichting Kimon zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Een gift is fiscaal aftrekbaar. Het voordeel van schenken aan ANBI’s is dat de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek gebracht kan worden op het belastbaar inkomen.