Jui Marma

Jui Marma

Jui is een vriendelijk meisje met een boeddhistische achtergrond. Haar vader is boer en ze moet het zonder haar moeder zien te redden, want die is overleden. Vader moet voor het gezin met 5 kinderen zorgen. Omdat ze erg arm zijn heeft haar vader besloten dat Jui mag gaan wonen in het Samaritan Childrens Home om daar genoeg eten en goed onderwijs te krijgen. Wilt u ervoor zorgen dat Jui hier kan blijven?


Ja, ik sponsor Jui Marma voor €1,- per dag!
Stichting Kimon

  • Laan van Westenenk 12, 7336 AZ Apeldoorn
  • 085 0407610
  • info@kimon.nl

ANBI Status

Stichting Kimon is door de Belastingdienst aangewezen als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Dit houdt in dat uw giften aan Stichting Kimon zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Een gift is fiscaal aftrekbaar. Het voordeel van schenken aan ANBI’s is dat de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek gebracht kan worden op het belastbaar inkomen.