Kandu Sjuka Antonio

  • Kimon
  • Kandu Sjuka Antonio
Kandu Sjuka Antonio

Kandu Sjuka Antonio

Kandu is 15 jaar en heeft epilepsie. Hierdoor heeft hij hersenbeschadiging opgelopen, wat er weer voor gezorgd heeft dat hij minder snel van begrip is. Kandu heeft medicijnen nodig en zijn familie begeleiding om Kandu te kunnen begrijpen. De familie van Kandu doet aan voorouderverering. Helpt u Kandu verder?  


Ja, ik sponsor Kandu Sjuka Antonio voor €1,- per dag!
Stichting Kimon

  • Laan van Westenenk 12, 7336 AZ Apeldoorn
  • 085 0407610
  • info@kimon.nl

IBAN: NL70RABO 0157 5187 44

ANBI Status

Stichting Kimon is door de Belastingdienst aangewezen als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Dit houdt in dat uw giften aan Stichting Kimon zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Een gift is fiscaal aftrekbaar. Het voordeel van schenken aan ANBI’s is dat de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek gebracht kan worden op het belastbaar inkomen.