Koyel Baroi

Koyel Baroi

Koyel Baroi

Koyel is een meisje van 9 jaar dat van tekenen houdt. Haar familie is erg arm, en haar moeder is erg ziek. Haar familie is Christelijk. Koyel woont met haar zusjes in het Samaritan Children Home.


Ja, ik sponsor Koyel Baroi voor €1,- per dag!
Stichting Kimon

  • Laan van Westenenk 12, 7336 AZ Apeldoorn
  • 085 0407610
  • info@kimon.nl

IBAN: NL70RABO 0157 5187 44

ANBI Status

Stichting Kimon is door de Belastingdienst aangewezen als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Dit houdt in dat uw giften aan Stichting Kimon zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Een gift is fiscaal aftrekbaar. Het voordeel van schenken aan ANBI’s is dat de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek gebracht kan worden op het belastbaar inkomen.