Lasana Fale

Lasana Fale

Lasana komt uit een boerengezin. Hij is geboren met Cerebrale Paresa. Aan één kant heeft hij verminderde spierkracht, en ook het praten gaat moeilijk. Hij heeft fysiotherapie nodig en begeleiding op cognitief vlak. Zijn familie bevorderd de zelfstandigheid vna Lasane en dat is een goede zaak! Wilt u helpen om Lasana zoveel te leren dat hij zelfstandig kan bestaan?


Ja, ik sponsor Lasana Fale voor €1,- per dag!
Stichting Kimon

  • Laan van Westenenk 12, 7336 AZ Apeldoorn
  • 085 0407610
  • info@kimon.nl

ANBI Status

Stichting Kimon is door de Belastingdienst aangewezen als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Dit houdt in dat uw giften aan Stichting Kimon zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Een gift is fiscaal aftrekbaar. Het voordeel van schenken aan ANBI’s is dat de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek gebracht kan worden op het belastbaar inkomen.