Lola Bulutna na N’Ghonsa

 • Kimon
 • Lola Bulutna na N’Ghonsa

Lola Bulutna na N’Ghonsa

Lola is op 4 november 2010 gezond geboren. Enkele jaren geleden heeft zij echter epileptische aanvallen gekregen. De familie gelooft dat zij hiermee besmet is door een man die bij hen op bezoek is geweest. Lola woont bij haar vader in Buba en heeft twee broers en vijf zussen. Haar moeder woont niet in Buba. De vader van Lola werkt op het land en is hierdoor vaak weg. Haar oma zorgt dan voor Lola. Lola heeft een pittig karakter waardoor het nogal eens tot een ruzietje of vechtpartijtje komt. ’s Morgens gaat Lola naar de school van de kerk in Buba. Ze gaat ook naar de Evangelische kerk daar.

Voor haar epilepsie heeft Lola medicijnen nodig. De familie heeft echter geen geld om deze medicijnen te kopen. Ook is er geen geld om het schoolgeld te betalen. Daarom is sponsoring nodig zodat Lola de noodzakelijke medicijnen krijgt en onderwijs kan blijven volgen.

Land
Guinee-Bissau, een land in het westen van Afrika, grenzend aan de Atlantische Oceaan en aan de landen Senegal en Guinee. In het westen ligt de provincie Quinara. Hier ligt Buba, de plaats waar Assanatu woont. De officiële taal van Guinee-Bissau is Portugees.

Guinee-Bissau behoort tot de allerarmste landen ter wereld. Inwoners zijn vrijwel geheel afhankelijk van de opbrengsten van het land. Er is geen openbare elektriciteitsvoorziening en zelfs in de steden is drinkbaar water niet vanzelfsprekend, laat staan in de afgelegen dorpjes. Vrouwen en kinderen slepend met grote jerrycans water is een dagelijks terugkerend beeld.

Een groot deel van de bevolking hangt het animisme aan, een natuurgodsdienst waarbij krachten uit de natuur aanbeden worden. Het animisme kenmerkt zich ook door angst voor ziekte of onheil. Kinderen met een beperking worden in Guinee-Bissau dan ook gezien als veroorzakers van ziekten, ellende en de dood in families. Daarom wil een groot deel van de gemeenschap niets met gehandicapte kinderen te maken hebben en werpt hen weg. Deze ‘onzichtbare’ kinderen, nu vaak verborgen in donkere hutten, wil Kimon naar buiten halen en letterlijk in het licht zetten.

Project Jedidja
Het team van Jedidja is werkzaam in de provincies Quinará en Tombali, een groot gebied in zuidwest Guinee-Bissau. Daar realiseert Jedidja zorg voor ruim 500 kinderen met een beperking en stimuleert hen in de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling. Deze zorg is gebaseerd op een CBR-aanpak (Community Based Rehabilitation) waarbij kinderen binnen de eigen familie en gemeenschap opgroeien. Daar ontvangen ze zorg en begeleiding en worden ze maandelijks bezocht door een ambulant begeleider. Centraal staat hierbij de boodschap naar de ouders: uw kind is een waardevol schepsel! Daarnaast ontvangen kinderen passend onderwijs zodra dat mogelijk is.

Informatieblad


Ja, ik sponsor Lola Bulutna na N’Ghonsa voor €1,- per dag!  Stichting Kimon

  • Laan van Westenenk 12, 7336 AZ Apeldoorn
  • 085 0407610
  • info@kimon.nl

  IBAN: NL70 RABO 0157 5187 44

  ANBI Status

  Stichting Kimon is door de Belastingdienst aangewezen als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Dit houdt in dat uw giften aan Stichting Kimon zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Een gift is fiscaal aftrekbaar. Het voordeel van schenken aan ANBI’s is dat de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek gebracht kan worden op het belastbaar inkomen.

  Download:
  Overeenkomst periodieke gift