Lucia Luciano

Lucia

Lucia Luciano

Lucia is geboren in 2012. Ze gaat naar een kerk voor Jehova getuigen. Haar moeder is overleden en met haar zusje woont ze bij haar vader. Ze gaat naar een christelijke school. Vader heeft niet genoeg inkomen om de kinderen naar school te laten gaan. Wilt u daarin voorzien?


Ja, ik sponsor Lucia Luciano voor €1,- per dag!
Stichting Kimon

  • Laan van Westenenk 12, 7336 AZ Apeldoorn
  • 085 0407610
  • info@kimon.nl

IBAN: NL70RABO 0157 5187 44

ANBI Status

Stichting Kimon is door de Belastingdienst aangewezen als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Dit houdt in dat uw giften aan Stichting Kimon zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Een gift is fiscaal aftrekbaar. Het voordeel van schenken aan ANBI’s is dat de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek gebracht kan worden op het belastbaar inkomen.