Lucia Luciano

Lucia Luciano

Lucia Luciano

Lucia is geboren op 19 mei 2012. Ze woont samen met haar zus bij haar vader in een armoedig huisje. Haar moeder is na een lange periode van ziek zijn, overleden. Vader heeft een stukje grond waar hij het één en ander op verbouwt om in hun levensonderhoud te voorzien. Het gezin behoort tot de Jehovah’s getuigen.

Lucia volgt het basisonderwijsprogramma op een dependance die is opgezet door Espanor in samenwerking met de lokale kerk. De vader van Lucia heeft echter niet genoeg inkomen om zijn kinderen naar school te laten gaan. Dat is de reden dat Lucia is opgenomen in het sponsorprogramma. Door haar te sponsoren geeft u haar toegang tot goed christelijk onderwijs. Daarnaast wordt het gezin ondersteund op het gebied van voedsel, kleding en indien nodig medische zorg.

Land
In het zuidoosten van Afrika, aan de kust van de Indische Oceaan, ligt Mozambique, een land met veel armoede, werkloosheid, kindersterfte, aids, slechte gezondheidszorg en minimale opleidingsmogelijkheden. Dwars door Mozambique stromen twee grote rivieren: de Zambezi en de Limpopo. Op sommige lager gelegen plaatsen zijn deze rivieren wel drie kilometer breed! Vroeger hoorde Mozambique bij Portugal. Het Portugees is hierdoor nog altijd de officiële landstaal. De zestienjaar durende burgeroorlog heeft diepe sporen achtergelaten. Voor velen staat de misère nog in het geheugen gegrift. Op geestelijk gebied is er veel bijgeloof en een groot gebrek aan vorming en toerusting. Maar toch is er hoop voor Mozambique! Espanor is een lokale organisatie in Milange district en staat voor ‘Verwachting van nieuwe bloei’. Het is een initiatief van Mozambikanen voor Mozambikanen. Het promoten van goed christelijk onderwijs vormt de spil van het werk van Espanor. Door haar werk heen wil Espanor mensen hoop geven voor het leven nu en de toekomst straks.

Novo Rebento
Novo Rebento is Portugees voor ‘nieuwe bloei’. Onder de vlag van Novo Rebento steunt Kimon vier missionair-diaconale projecten van Espanor, waaronder het kleuter- en basisonderwijs en het sponsorproject voor wees- en kwetsbare kinderen. Zowel het kleuter- als basisonderwijs wordt aangeboden vanuit Espanor’s centrum in Milange. Ook worden jaarlijks nieuwe kleuterschool dependances opgezet in samenwerking met de lokale kerken en de overheid. Kimon draagt bij aan de training van leerkrachten, pedagogische begeleiding, inrichting van de nieuwe dependances, speeltoestellen en lesmateriaal.

Informatieblad


Ja, ik sponsor Lucia Luciano voor €1,- per dag!  Stichting Kimon

  • Laan van Westenenk 12, 7336 AZ Apeldoorn
  • 085 0407610
  • info@kimon.nl

  IBAN: NL70 RABO 0157 5187 44

  ANBI Status

  Stichting Kimon is door de Belastingdienst aangewezen als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Dit houdt in dat uw giften aan Stichting Kimon zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Een gift is fiscaal aftrekbaar. Het voordeel van schenken aan ANBI’s is dat de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek gebracht kan worden op het belastbaar inkomen.

  Download:
  Overeenkomst periodieke gift

  Nieuwe veldwerkers

  1. Familie Blok
   96 dagen resterend
  2. Hans en Gerrie Kasbergen
   96 dagen resterend
  3. Marianne Janse
   96 dagen resterend
  4. Mirjam Marijs
   96 dagen resterend