Manuel Graciano Cacia

  • Kimon
  • Manuel Graciano Cacia

Manuel Graciano Cacia

Manuel is geboren in 2014. Hij woont bij zijn moeder en oma. Zijn vader is helaas overleden. Ze wonen met elkaar in het stevige huis van oma. Wilt u voor dit mooie mannetje zorgen? Hij gaat nu naar school, en het is heel belangrijk dat dit kan blijven gebeuren!

 

 


Ja, ik sponsor Manuel Graciano Cacia voor €1,- per dag!
Stichting Kimon

  • Laan van Westenenk 12, 7336 AZ Apeldoorn
  • 085 0407610
  • info@kimon.nl

IBAN: NL70RABO 0157 5187 44

ANBI Status

Stichting Kimon is door de Belastingdienst aangewezen als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Dit houdt in dat uw giften aan Stichting Kimon zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Een gift is fiscaal aftrekbaar. Het voordeel van schenken aan ANBI’s is dat de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek gebracht kan worden op het belastbaar inkomen.