Marcelina Eusebio

Marcelina

Marcelina Eusebio

Marcelina woont met 6 broertjes en zusjes bij haar moeder. Haar tweelingzusje is Marcia.  Haar vader is overleden. Ze gaat naar het kleuteronderwijs van Novo Rebento. Het huisje waarin ze wonen verkeert in slechte staat. Ze leven van wat landbouw, maar dit is niet genoeg. Helpt u Mercelina verder?

Informatieblad


Ja, ik sponsor Marcelina Eusebio voor €1,- per dag!  Stichting Kimon

  • Laan van Westenenk 12, 7336 AZ Apeldoorn
  • 085 0407610
  • info@kimon.nl

  IBAN: NL70 RABO 0157 5187 44

  ANBI Status

  Stichting Kimon is door de Belastingdienst aangewezen als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Dit houdt in dat uw giften aan Stichting Kimon zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Een gift is fiscaal aftrekbaar. Het voordeel van schenken aan ANBI’s is dat de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek gebracht kan worden op het belastbaar inkomen.

  Download:
  Overeenkomst periodieke gift

  Nieuwe veldwerkers

  1. Familie Blok
   193 dagen resterend
  2. Hans en Gerrie Kasbergen
   193 dagen resterend
  3. Marianne Janse
   193 dagen resterend
  4. Mirjam Marijs
   193 dagen resterend