Marcelo E. Nancon

Marcelo E. Nancon, 24-06-1997

Marcelo E. Nancon

Marcelo E. Nancon, 24-06-1997, São-Moises, sector Catio, provincie Tombali, Guinee-Bissau.

Marcelo is gezond geboren, op twee jarige leeftijd heeft hij polio gekregen. Zijn familie heeft hem toen bij verschillende toverdokters gebracht om genezing te vinden. Hij is hier echt vier jaar ziek van geweest. Nu heeft hij nog problemen met lopen en loopt hij met krukken. In een been heeft hij bijna geen kracht. Marcelo kan goed leren en zit in de 12e klas. Marcelo wil erg  graag verder studeren, maar heeft daar de middelen niet voor.

De vader van Marcelo is overleden, zijn moeder leeft nog. Zij zorgt voor het huishouden en bewerkt het land om pinda’s te zaaien, oogsten.

Marcelo heeft nog een broer van 47 en 15 jaar en …..  en zussen van 30 , 13 en 4 jaar…. Aan de leeftijd van de broers en zussen te zien, had zijn vader waarschijnlijk meerdere vrouwen.

Marcelo gaat naar de kerk en is actief bij het kinder- en jongerenwerk van de kerk betrokken.


Ja, ik sponsor Marcelo E. Nancon voor €1,- per dag!
Stichting Kimon

  • Laan van Westenenk 12, 7336 AZ Apeldoorn
  • 085 0407610
  • info@kimon.nl

IBAN: NL70RABO 0157 5187 44

ANBI Status

Stichting Kimon is door de Belastingdienst aangewezen als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Dit houdt in dat uw giften aan Stichting Kimon zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Een gift is fiscaal aftrekbaar. Het voordeel van schenken aan ANBI’s is dat de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek gebracht kan worden op het belastbaar inkomen.