Marcio Tome

Marcio

Marcio Tome

Marcio is geboren in 2010. Zijn moeder is overleden en nu woont hij bij zijn opa en oma. Hij heeft geen broertjes en zusjes. Ze wonen in een slecht onderhouden huisje en leven van want landbouw. Kunt u Marcio in uw hart sluiten en voor hem zorgen?

Informatieblad


Ja, ik sponsor Marcio Tome voor €1,- per dag!
Stichting Kimon

  • Laan van Westenenk 12, 7336 AZ Apeldoorn
  • 085 0407610
  • info@kimon.nl

IBAN: NL70RABO 0157 5187 44

ANBI Status

Stichting Kimon is door de Belastingdienst aangewezen als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Dit houdt in dat uw giften aan Stichting Kimon zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Een gift is fiscaal aftrekbaar. Het voordeel van schenken aan ANBI’s is dat de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek gebracht kan worden op het belastbaar inkomen.