Meriya Mandevu

Meriya Mandevu

Meriya Mandevu

She is 86 years old, comes from Zomba district. She was registered at the shelter in the year 2010. She was brought to the shelter after being abandoned by relatives after suffering from stroke. She cannot walk because the stroke condition was greatly neglected by the abandoned relatives of which it led to walking paralysis.


Ja, ik sponsor Meriya Mandevu voor €1,- per dag!
Stichting Kimon

  • Laan van Westenenk 12, 7336 AZ Apeldoorn
  • 085 0407610
  • info@kimon.nl

IBAN: NL70RABO 0157 5187 44

ANBI Status

Stichting Kimon is door de Belastingdienst aangewezen als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Dit houdt in dat uw giften aan Stichting Kimon zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Een gift is fiscaal aftrekbaar. Het voordeel van schenken aan ANBI’s is dat de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek gebracht kan worden op het belastbaar inkomen.