Merry

Merry

Merry

Merry is een vrolijk meisje dat geboren is in 2010. Ze is met haar 3 zussen christelijk opgevoed. Omdat de familie heel arm is, is Merry via een tante bij het Samaritan Childrens Home gekomen. Daar woont ze nu zonder haar familie ongeveer een jaar. Ze krijgt hier goed te eten en kan naar school gaan. Een unieke kans. Wilt u helpen om deze kans voort te zetten?


Ja, ik sponsor Merry voor €1,- per dag!
Stichting Kimon

  • Laan van Westenenk 12, 7336 AZ Apeldoorn
  • 085 0407610
  • info@kimon.nl

IBAN: NL70RABO 0157 5187 44

ANBI Status

Stichting Kimon is door de Belastingdienst aangewezen als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Dit houdt in dat uw giften aan Stichting Kimon zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Een gift is fiscaal aftrekbaar. Het voordeel van schenken aan ANBI’s is dat de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek gebracht kan worden op het belastbaar inkomen.

Download:
Overeenkomst periodieke gift