Moise Ombeni

Moise Ombeni

Moise is geboren in 2006. Vader heeft het gezin met 6 kinderen in de steek gelaten toen Moise voor het tweede jaar naar school ging. Moeder sjouwde bagage bij de grens met Rwanda, maar kan dat door gezondheidsproblemen niet meer doen. Daardoor heeft het gezin niet altijd te eten. Kunt u bijdragen zodat Moise genoeg eten heeft en naar school kan gaan?


Ja, ik sponsor Moise Ombeni voor €1,- per dag!


Stichting Kimon

  • Laan van Westenenk 12, 7336 AZ Apeldoorn
  • 085 0407610
  • info@kimon.nl

ANBI Status

Stichting Kimon is door de Belastingdienst aangewezen als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Dit houdt in dat uw giften aan Stichting Kimon zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Een gift is fiscaal aftrekbaar. Het voordeel van schenken aan ANBI’s is dat de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek gebracht kan worden op het belastbaar inkomen.