Nick Nichon

Nick Nichon

Nick Nichon

Nick Nichon komt uit  het bergachtigeKhagrachhari. Hij is geboren in 2009 in een Christelijk gezin. Vader is overleden en  nu moet moeder in haar ééntje 5 kinderen verzorgen en opvoeden. Daardoor zijn ze erg arm. Moeder heeft Nick naar het Samaritan Childrens Home gebracht, zodat hij daar kan studeren. Wilt u Nick onder uw hoede nemen?


Ja, ik sponsor Nick Nichon voor €1,- per dag!
Stichting Kimon

  • Laan van Westenenk 12, 7336 AZ Apeldoorn
  • 085 0407610
  • info@kimon.nl

IBAN: NL70RABO 0157 5187 44

ANBI Status

Stichting Kimon is door de Belastingdienst aangewezen als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Dit houdt in dat uw giften aan Stichting Kimon zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Een gift is fiscaal aftrekbaar. Het voordeel van schenken aan ANBI’s is dat de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek gebracht kan worden op het belastbaar inkomen.