Nick Nichon

Nick Nichon

Nick Nichon komt uit  het bergachtigeKhagrachhari. Hij is geboren in 2009 in een Christelijk gezin. Vader is overleden en  nu moet moeder in haar ééntje 5 kinderen verzorgen en opvoeden. Daardoor zijn ze erg arm. Moeder heeft Nick naar het Samaritan Childrens Home gebracht, zodat hij daar kan studeren. Wilt u Nick onder uw hoede nemen?


Ja, ik sponsor Nick Nichon voor €1,- per dag!
Stichting Kimon

  • Laan van Westenenk 12, 7336 AZ Apeldoorn
  • 085 0407610
  • info@kimon.nl

ANBI Status

Stichting Kimon is door de Belastingdienst aangewezen als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Dit houdt in dat uw giften aan Stichting Kimon zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Een gift is fiscaal aftrekbaar. Het voordeel van schenken aan ANBI’s is dat de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek gebracht kan worden op het belastbaar inkomen.